Zgłoszenia serwisowe

Formularz zgłoszenia usterki

Serwis, warunki gwarancji:

Alkam Security realizuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne w ramach własnego Działu Serwisu, dane adresowe znajdą się w zakładce Kontakt. Szczegółowe warunki gwarancji określają procedury serwisowe, które dostępne są w siedzibie firmy. Przed wysyłką urządzenia na serwis, prosimy o wypełnienie poniższego formularza usterki.

Formularz zgłoszeniowy należy wysłać oraz wydrukować i załączyć go do uszkodzonego urządzenia.

Przysłanie reklamowanego sprzętu jest równoznaczne z zapoznaniem się z „Warunkami gwarancji”. Wypełniony formularz wraz z kopią zakupu sprzętu należy wydrukować, podpisać oraz przesłać wraz z reklamowanym produktem na adres:

 

Alkam Security Sp. z o. o. Sp. k.
ul.Kaniowska 104,
01-529 Warszawa,
z dopiskiem „Serwis”