ZEWNĘTRZNE CZUJKI RUCHU

  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

Wykrywanie ruchu jest ważne nie tylko w trzeciej strefie obszaru chronionego, czyli wewnątrz chronionego obiektu. Często ważniejsza jest 1 linia ochrony, czyli ochrona obiektu z zewnątrz wzdłuż ogrodzenia, zwana też ochroną peryferyjną. Bardzo ważna jest też ochrona bezpośredniego otoczenia obiektu. W każdej z wymienionych stref ochrony wskazane jest wykrywanie ruchu intruza, a jak wiadomo, najłatwiej i najtaniej jest wykonać to zadanie używając czujek PIR, ewentualnie połączonych z czujkami mikrofalowymi w zespoły dualne.

W każdym przypadku jest to ochrona zewnętrzna i czujka musi spełniać specjalne wymagania stawiane urządzeniom przeznaczonym do montażu na zewnątrz budynków. Pierwsza sprawa to odporność na warunki atmosferyczne, a szczególnie na temperaturę i wilgoć. Latem detektor może być narażony na upał potęgowany silnym nasłonecznieniem. Zdarza się, że temperatura wewnątrz czujki osiąga ponad 80°C, zatem elementy elektroniczne muszą być odporne na taką temperaturę. Jednocześnie czujki wykonuje się z twardych tworzyw sztucznych, odpornych termicznie i mających jasne barwy, aby w jak największym stopniu odbijały promienie słoneczne. Jeżeli to nie wystarcza – stosuje się jeszcze wentylatory. Zimą temperatury w naszej strefie klimatycznej mogą spaść do –30°C. Tu odporność elektroniki jest niewystarczająca – konieczne jest stosowanie grzałek (najczęściej oporowych) w celu podniesienia temperatury wewnątrz czujki. Oczywiście grzałki muszą posiadać wbudowane termostaty.

Wilgoć to największy problem dla elektroniki czujki. Dlatego płytki z elementami elektronicznymi są pokrywane wielowarstwowo specjalnymi lakierami uszczelniającymi i chroniącymi przed wpływem wody. Konstrukcja obudowy zapewnia dostateczną szczelność, aby nie doszło do zalania wnętrza czujki wodą z opadów atmosferycznych. Dawno jednak wykazano, że nawet najszczelniejsze obudowy nie ochronią przed parą wodną, z której wewnątrz czujki, przy przejściu przez temperaturowy „punkt rosy”, wykropli się woda. Znacznie skuteczniejszym rozwiązaniem jest wykonanie specjalnych kanałów, którymi woda, pod działaniem grawitacji, może swobodnie wypłynąć na zewnątrz.

Przy konstrukcji czujki do zastosowań zewnętrznych istotnym problemem jest jej „odporność” na poruszające się elementy inne niż człowiek. Zwierzęta domowe, leśne, ptaki, czy gryzonie są potencjalnym źródłem fałszywych alarmów – to właśnie z powyższego powodu czujki zewnętrzne szczególnie dobrze muszą odróżniać człowieka od zwierząt. Temat ten dokładniej omówiono w rozdziale 22. „Czujki odporne na zwierzęta”.

Istnieje jeszcze jedno rozwiązanie pozwalające wyselekcjonować ruch człowieka od innych sygnałów. Polega ono na zastosowaniu metody przetwarzania sygnału Motion Analyzer II opartej na pomiarze przemieszczenia liniowego LTD (Linear Travel Distance), które zapewniają doskonałe parametry wykrywania ludzi, przy jednoczesnym ignorowaniu poruszających się, lecz nie przemieszczających się obiektów (np. gałęzie drzew, wiszące elementy itp.). Metoda ta do podjęcia decyzji o uaktywnieniu alarmu wykorzystuje technologie wielokrotnych progów oraz okien czasowych w celu analizy zależności czasowych, amplitudy, czasu trwania oraz polaryzacji sygnałów. Metoda eliminuje fałszywe alarmy spowodowane skrajnymi zakresami temperatur, wywołane przez cyrkulację ciepłego i zimnego powietrza (konwekcje), a także będące efektem zakłóceń związanych z oświetleniem światłem słonecznym oraz oświetleniem sztucznym. Procesor przetwarzający sygnał mikrofalowy dokonuje pomiaru przemieszczenia liniowego, a podczas analizy eliminuje sygnały spowodowane przez obiekty, które poruszają się, ale nie przemieszczają.

Czujki zewnętrzne ruchu często posiadają przełącznik pozwalający na wybranie trybu pracy: dzienno – nocny lub tylko nocny. W przypadku, gdy czujka musi znajdować się na mocno nasłonecznionym terenie, co z reguły powoduje fałszywe alarmy – mikroprzełącznik umożliwia wybranie trybu nocnego, wówczas czujka będzie wyzwalała alarm wyłącznie w nocy. Ciekawym rozwiązaniem jest fakt, że jeśli diody LED są aktywne, będą przez cały czas (również w dzień) informowały o stanie pobudzenia czujki.

Na zakończenie należy zauważyć, że niezwykle istotne jest, aby czujki w terenie były tak usytuowane, aby wzajemnie strzegły same siebie. Chodzi o zabezpieczenie czujki przed jej sabotażem na drodze dezaktywacji (osłonięcie, zamalowanie, zaklejenie itd.) lub sabotażu (zniszczenie, odłączenie zasilania itp.). Najskuteczniej jest stworzyć „łańcuch” czujek, z których każda kontroluje podejście do poprzedniej, oczywiście niezależnie od podstawowej obserwacji obszaru chronionego.

Jeżeli nie rozumiesz czego wymaga się od czujek zewnętrznych – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment