Systemy alarmowe - rodzaje | Alkam Security

ZASADY KLASYFIKACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH

  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

Zadaniem systemu alarmowego jest wykrywanie i sygnalizowanie nienormalnych warunków wskazujących na istnienie niebezpieczeństwa. Podział systemu pełnej sygnalizacji zagrożeń przeprowadzono ze względu na rodzaj zagrożenia:
systemy sygnalizacji włamania i napadu
systemy sygnalizacji pożaru
systemy telewizji użytkowej
systemy ochrony peryferyjnej
Ogólny podział Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu przeprowadzono ze względu na strefy bezpieczeństwa:
1 strefa obszaru chronionego – ochrona peryferyjna – ochrona obiektu z zewnątrz wzdłuż ogrodzenia.
2 strefa obszaru chronionego – ochrona zewnętrzna – ochrona bezpośredniego otoczenia obiektu, zabezpieczenia mechaniczne obiektu od zewnątrz: kraty, rolety, mury, okna antywłamaniowe i zabezpieczenie innych budynków przyległych do obiektu chronionego.
3 strefa obszaru chronionego – ochrona wewnętrzna – ochrona przestrzeni wewnątrz obiektu, wszystkich otworów drzwiowych i okiennych w budynku, a także ochrona szczególnych przedmiotów (sejfy, obrazy, drogocenna ceramika, meble itp.).

Przy doborze urządzeń alarmowych w każdej z powyższych stref należy uwzględnić korelacja zagrożenia i parametrów technicznych stosowanych czujek, a również starać się zminimalizować utrudnienia w codziennej pracy użytkowników i personelu obiektu.

Poza przedstawioną powyżej jest jeszcze klasyfikacja wprowadzona Polską Normą Systemy alarmowe PN-93/E-08390 z 01 stycznia 1994. Norma ta wprowadza klasy systemów sygnalizacji włamania i napadu oraz systemów transmisji alarmu:

Klasa
Zastosowanie
Przykłady zastosowania
SA-1
stosowana w obiektach
o małym ryzyku szkód
domy jednorodzinne, wielorodzinne, mieszkania w blokach
SA-2
stosowana w obiektach
o średnim ryzyku szkód
wille, warsztaty rzemieślnicze, sklepy, domy towarowe, punkty kasowe, tajne kancelarie, urzędy pocztowe, małe obiekty muzealne, mniej ważne obiekty sakralne
SA-3
stosowana w obiektach
o dużym ryzyku szkód
zakłady przetwórstwa metali, kamieni szlachetnych, sklepy jubilerskie, muzea narodowe, archiwa specjalne, ważne obiekty sakralne i ich skarbce, zakłady przemysłu zbrojeniowego
SA-4
stosowana w obiektach
o bardzo dużym ryzyku szkód
wytwórnie papierów wartościowych, mennice, skarbce dużych banków, placówki dyplomatyczne, inne obiekty o specjalnych wymaganiach

Spotyka się również klasyfikację urządzeń stosowanych w systemach alarmowych, opartą na założeniu skuteczności ochronnej tych urządzeń:

Klasa
Nazwa
Charakterystyka
A
popularna
Wymagana normalna odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, nie jest wymagana ochrona antysabotażowa.
B
standardowa
Czujki włamaniowe w tej klasie nie mogą dać się zneutralizować prostymi metodami i ogólno dostępnymi narzędziami, muszą posiadać ochronę antysabotażową, wymagana jest odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.
Linie dozorowe powinny być kontrolowane przez centralę pod względem przerwy, a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nieprzekraczającym 30 sekund.
C
profesjonalna
Czujki włamaniowe w tej klasie muszą posiadać układy dostosowujące się do pracy w warunkach zmiennych (w tym termicznych i w wyniku konwekcji) i zakłóconych oraz układy do samokontroli sprawności.
Czujki nie mogą dać się zneutralizować metodami złożonymi przy zastosowaniu specjalnie konstruowanych narzędzi, lub przy takich próbach neutralizacji powinien być wywołany alarm. Czujki muszą posiadać ochronę antysabotażową i podwyższona odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.
Linie dozorowe powinny być kontrolowane przez centralę pod względem przerwy i zwarcia w okresach nie dłuższych niż 1 sekunda, a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nieprzekraczającym 20 sekund.
S
specjalna
Czujki włamaniowe w tej klasie muszą posiadać układy dostosowujące się do pracy w warunkach zmiennych i zakłóconych oraz układy do samokontroli sprawności.
Czujki nie mogą dać się zneutralizować metodami złożonymi przy zastosowaniu specjalnie konstruowanych narzędzi, lub przy takich próbach neutralizacji powinien być wywołany alarm. Czujki muszą posiadać ochronę antysabotażową i podwyższona odporność na zakłócenia elektromagnetyczne.
Linie dozorowe powinny być kontrolowane przez centralę pod względem wszystkich zakłóceń przeszkadzających w transmisji sygnału z czujki do centrali w okresach nie dłuższych niż 1 sekunda, a uszkodzenia sygnalizowane w czasie nie dłuższym niż 20 sekund.

Jeżeli nie wiesz, jaką klasę systemu alarmowego i urządzeń zastosować w swoim SSWN –skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment