Polityka prywatności - Alkam Security

Polityka prywatności

  1. Strona internetowa (dalej „e-sklep”), którą aktualnie przeglądasz jest obsługiwana przez Alkam Security Sp. z o.o. Sp. K., z siedzibą główną przy ul. Kaniowskiej 104 w Warszawie (01-529), zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405422, NIP 5361808915, REGON 140787550 (dalej „Alkam Security”).
  2. Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Alkam Security.
  3. Zalecamy uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z e-sklepu, ponieważ wybierając opcję „Akceptuję” i korzystając z jego usług Użytkownik potwierdza akceptację warunków polityki prywatności, również w sytuacji w której nie zdecyduje się na zarejestrowanie w Serwisie Alkam Security.
  4. W przypadku pytań, wniosków lub uwag dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail rodo@alkam-security.pl, telefonicznie pod numerem 22 839 22 79 lub bezpośrednio w siedzibie Spółki przy ul. Kaniowskiej 104 w Warszawie.
  5. Definicje i oznaczenia:
  • Alkam Security – Alkam Security Sp. z o.o. Sp. K., siedziba główna ul. Kaniowska 104, 01-529 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405422, NIP 5361808915, REGON 140787550 świadcząca usługi drogą elektroniczną oraz przechowującą i uzyskującą dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika,
  • Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których możesz korzystać z funkcjonalności Serwisu,
  • e-sklep– strona internetowa, którą właśnie przeglądasz, poprzez którą Alkam Security prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: www.sklep.alkam-security.pl,
  • Urządzenie – urządzenie elektroniczne przy pomocy którego uzyskujesz dostęp do naszego Serwisu,
  • Użytkownik – to Ty, podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
  1. W celu obsługi Twoich zamówień składanych poprzez e-sklep, i tylko na czas ich trwania (nie dłużej jednak niż 6 miesięcy) będziemy przetwarzali Twoje dane osobowe takie jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu, e-mail.
  2. W każdym czasie masz prawo do przeglądania, poprawiania oraz kasowania swoich danych osobowych, które przetwarzamy w ramach realizacji zamówień poprzez e-sklep.
  3. Gwarantujemy, że stosowane przez nas w e-sklepie pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W sposób szczególny tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów oraz innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Pliki te mają za zadanie zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i poprzez to dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika. Pliki Cookies w szczególności zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
  4. W e-sklepie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
  • Sesyjne pliki Cookies: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika pliki, które pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji zgromadzone informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm w oparciu o który działają sesyjne pliki Cookies nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego Urządzenia,
  • Trwałe pliki Cookies: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika pliki, które pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego Urządzenia. Mechanizm w oparciu o który działają trwałe pliki Cookies nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego Urządzenia.
  1. W każdym momencie, jako Użytkownik e-sklepu, masz możliwość modyfikacji lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe w podstawowym zakresie, poza funkcjonalnościami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.
  2. Wykorzystujemy pliki Cookies w celu:
  • jak najlepszego dostosowania zawartości stron internetowych e-sklepu do Twoich preferencji i oczekiwań oraz preferencji i oczekiwań pozostałych Użytkowników, w tym również do optymalizacji korzystania ze stron internetowych s-sklepu,
  • gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które w swojej istocie mają za zadanie pomóc w zrozumieniu sposobu, w jaki korzystasz ze stron internetowych e-sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i treści,
  • prezentowania treści reklamowych dostosowanych do Twoich preferencji i oczekiwań.
  1. W każdym momencie możesz samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając tym samym warunki ich przechowywania i uzyskiwania przez nie dostępu do Twojego Urządzenia. Zmian tych można dokonać poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, w taki sposób aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zapisaniu na Twoim Urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.
  2. Możesz również w każdej chwili usunąć pliki Cookies zapisane w Urządzeniu korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.
  3. Ograniczenia wprowadzone przez Ciebie w zakresie plików Cookies, może mieć bezpośredni wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej e-sklepu.
  4. W każdym czasie masz prawo dostępu do przekazanych Alkam Security danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  5. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności, w tym również zmiany dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies będą udostępniane w e-sklepie.
  7. W każdym czasie masz prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego.
  8. W w sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE)