Polityka prywatności

 1. Niniejsza strona internetowa (dalej „Serwis”) jest obsługiwana przez Alkam Security Sp. z o.o. Sp. K., siedziba główna ul. Kaniowska 104, 01-529 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405422, NIP 5361808915, REGON 140787550 (dalej „Alkam Security”).

2. Polityka prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną przez Alkam Security.

3. Zaleca się uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z Serwisu, ponieważ korzystając z jego usług Użytkownik automatycznie potwierdza akceptację warunków polityki prywatności, również w sytuacji w której nie zdecyzuje się na zarejestrowanie w Serwisie Alkam Security.

4. W przypadku pytań, wniosków lub uwag dotyczących niniejszej polityki ochrony prywatności, prosimy o kontakt poprzez adres e-mail alkam@alkam-security.pl, telefonicznie pod numerem 22 839 22 79 lub bezpośrednio w siedzibie Spółki przy ul. Kaniowskiej 104 w Warszawie.

5. Definicje i oznaczenia:
a) Alkam Security –  Alkam Security Sp. z o.o. Sp. K., siedziba główna ul. Kaniowska 104, 01-529 Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000405422, NIP 5361808915, REGON 140787550 świadcząca usługi drogą elektroniczną oraz przechowującą i uzyskującą dostęp do informacji na urządzeniach Użytkownika,

b) Cookies – dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta funkcjonalności Serwisu,

c) Serwis – strona internetowa, poprzez którą Alkam Security prowadzi serwis internetowy, działający w domenie: sklep.alkam-security.pl,

d) Urządzenie – urządzenie elektroniczne przy pomocy którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,

e) Użytkownik – podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.

6. Alkam Security zaświadcza, że stosowane w Serwisie pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W sposób szczególny tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów oraz innego niechcianego lub złośliwego oprogramowania. Pliki te mają za zadanie zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i poprzez to dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb każdego Użytkownika. Pliki Cookies w szczególności zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

7. Alkam Security poprzez Serwis wykorzystuje następujące rodzaje plików Cookies:
a) Sesyjne pliki Cookies: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika pliki, które pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Po zakończeniu sesji zgromadzone informacje są trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm w oparciu o który działają sesyjne pliki Cookies nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika,

b) Trwałe pliki Cookies: przechowywane na Urządzeniu Użytkownika pliki, które pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm w oparciu o który działają trwałe pliki Cookies nie umożliwia pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

8. W każdym momencie Użytkownik ma możliwość modyfikacji lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe w podstawowym zakresie, poza funkcjonalnościami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

9. Alkam Security wykorzystuje pliki Cookies w celu:
a) jak najlepszego dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji i oczekiwań jego Użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu,
b) gromadzenia ogólnych i anonimowych danych statycznych, tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem narzędzi analitycznych, które w swojej istocie mają za zadanie pomóc w zrozumieniu sposobu, w jaki Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i treści,
c) prezentowania treści reklamowych dostosowanych do preferencji i oczekiwań Użytkowników.

10. W oparciu o pliki cookies posługujemy się technologią pozwalającą nam na dotarcie z przekazem reklamowym do użytkowników, którzy już wcześniej odwiedzili stronę internetową Alkam Security, na innych stronach internetowych, które odwiedzają.  Dzięki powyższemu prezentowane użytkownikowi treści reklamowe są dostosowane do jego wcześniejszej aktywności internetowej.

11. W każdym momencie Użytkownik może samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając tym samym warunki ich przechowywania i uzyskiwania przez nie dostępu do Urządzenia Użytkownika. Zmian tych można dokonać poprzez modyfikację ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, w taki sposób aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej lub informować o ich każdorazowym zapisaniu na Urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

12. Użytkownik może również w każdej chwili usunąć pliki Cookies zapisane w Urządzeniu korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej.

13. Ograniczenia wprowadzone przez Urzytkownika w zakresie plików Cookies, może mieć bezpośredni wpływ na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

14. W każdym czasie Użytkownik ma prawo dostępu do przekazanych Alkam Security danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ma również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

15. Użytkownik ma również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

16. Wszelkie zmiany dotyczące polityki ochrony prywatności, w tym również zmiany dotyczące przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies będą udostępniane w niniejszym Serwisie.