WYBÓR TYPU PRZESŁONY

  |   Artykuły CCTV   |   No comment

Przysłona ma za zadanie ograniczać ilość światła wpadającego do obiektywu, a tym samym zapobiegać „prześwietlaniu” generowanego w kamerze obrazu. Pamiętać należy, że czułość kamer jest podawana przy konkretnej przysłonie, np.: 0,05 lx (luksa) przy przysłonie F=1,2. Jeśli w tym obiektywie zastosowana zostanie przysłona np.: F=2,0, to czułość kamery będzie znacznie mniejsza, jako że mniej światła dotrze do przetwornika.

Obecnie dostępne są obiektywy “bardzo jasne” o liczbie aperturowej F<1. Taki obiektyw w połączeniu z kamerą o dużej czułości umożliwia prowadzenie obserwacji nawet w bardzo trudnych warunkach oświetleniowych. W warunkach typowych wystarczają obiektywy o liczbie aperturowej F=1,2…64,0. Jednakże stosując kamery o dużej czułości np. 0,01 lx / F=1,2 – w przypadku oświetlenia silnym światłem słonecznym zamkniecie przysłony będzie niewystarczające i może dojść do prześwietlenia obrazu. W takim przypadku, albo należy zastosować obiektyw o dużej liczbie określającej minimalną przysłonę, albo zmienić kamerę na mniej czułą. Innym rozwiązaniem jest stosowanie filtrów szarych, lecz pamiętać trzeba iż ograniczają one czułość zawsze, a więc także w czasie, gdy jest słabe oświetlenie.

Przy naprawdę dużym nasłonecznieniu, można się spotkać z sytuacją, w której nawet zastosowanie obiektywu z automatyczną przysłoną nie da zadawalających efektów. Na ekranie monitora obraz nie będzie jednakowej jasności. W zależności od ustawień obiektywu może zdarzyć się, że np.: w środkowej części będzie prześwietlony, a w bocznych – niedoświetlony. Z takim problemami można walczyć stosując obiektywy, które dodatkowo wyposażone są w specjalny filtr tzw. „plamkowy”, naniesiony na środkową część powierzchni soczewki.

Przysłona regulowana ręcznie jest stosowana w warunkach praktycznie stałego poziomu oświetlenia, przeważnie wewnątrz budynków. Regulacja polega na jednorazowym ustawieniu pierścienia lub dźwigni przysłony – każda zmiana przysłony wymaga fizycznego przekręcenia pierścienia (dźwigni) bezpośrednio na obiektywie kamery, co jest dosyć uciążliwe. Dlatego większą popularnością cieszą się przesłony automatyczne, których spotykamy 2 rodzaje:

  • przysłona elektroniczna – oznaczana jako EAI (Electronic Auto Iris) lub też EI (Electronic Iris), stosowana jest w warunkach mało zmiennego oświetlenia; jest to elektroniczny układ zabudowany wewnątrz kamery i stosuje się go z obiektywem o ręcznie regulowanej przysłonie. Takie kamery przy większych zmianach oświetlenia, np. od prawie całkowitych ciemności do oświetlenia dziennego, słonecznego, wymagają otwarcia manualnej przysłony obiektywu. W tym systemie uzyskujemy dobrą jasność obrazu, ale kosztem zmniejszenia głębi ostrości. W zamkniętych pomieszczeniach nie powinno to jednak stanowić problemu – tłem zwykle jest ściana w niewielkiej odległości od obserwowanego obiektu. W przypadku stałego oświetlenia przysłonę należy przymknąć, co polepszy głębię ostrości; tu jednak może się okazać, że jasność przy słabym oświetleniu będzie niewystarczająca.. Podstawową korzyścią użycia elektronicznej przysłony jest możliwość stosowania prostych obiektywów o stałej lub ręcznie regulowanej przysłonie.
  • przysłona automatyczna – oznaczana jako AI (Auto Iris), utrzymuje stałą ilość światła padającego na przetwornik, bez względu na warunki oświetlenia. Migawka elektroniczna ustawia się na 1/50s, natomiast w obiektywie typu AI przysłona jest przymykana i otwierana stosownie do natężenia oświetlenia. Układ jest w stanie pracować poprawnie w warunkach bardzo dużych zmian oświetlenia. Z reguły kamery do obserwacji zewnętrznej w dzień i w nocy wymagają takiego obiektywu. Kamera z AI jest wyposażona w specjalne wyjście sterujące typu Video lub DC. W zależności od sygnału na tym wyjściu silnik krokowy w obiektywie zamyka lub otwiera przysłonę utrzymując ilość światła padającego na przetwornik na stałym poziomie. Sterowanie zespołem Auto Iris jest dokładniej opisane w rozdziale »Elementy regulacyjne w kamerach.

 

Ustawienie parametrów pracy automatycznej przysłony – głównym celem jest osiągnięcie optymalnej jasności przetwornika kamery zarówno dla oświetlenia w dzień, jak i w nocy. Fabryczny obiektyw AI jest wyregulowany i zazwyczaj regulacja przez użytkownika nie jest konieczna. Zdarza się jednak, że taką regulację trzeba przeprowadzić. Polega ona na kolejnym wykonaniu kilku operacji

 

  • ustawieniu potencjometrów Level i AGC w położenie środkowe
  • potencjometrem Level należy ustawić pożądany poziom jasności obrazu
  • ustawieniu potencjometru ALC, w zależności od sposobu reakcji na oświetlenie
  • założeniu filtru szarego i wyregulowaniu ostrości.

 

Filtr szary jest stosowany podczas prowadzenia regulacji obiektywów z automatyczną przysłoną, a także ze stałą, kiedy jasność obrazu jest zbyt duża. Dzięki zmniejszeniu jasności światła padającego, pozwala na pełne otwarcie przysłony, zmniejszając tym samym głębię ostrości. Podczas regulacji stosowane są dwa rodzaje filtrów, numer 3 dla kamer monochromatycznych i numer 1 dla kamer kolorowych. W razie braku takiego filtru – należy po prostu zaczekać aż do zmroku.

 

 

Jeśli nadal nie umiesz wybrać typu przesłony do warunków pola obserwacji – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

 

No Comments

Post A Comment