TERMINALE WEJŚCIOWE SSWN - Alkam Security

TERMINALE WEJŚCIOWE SSWN

  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

W każdym systemie alarmowym jako wejścia są zbudowane linie dozorowe, do których połączone są czujki. Linia dozorowa to pętle przewodu przekazujące informacje z czujek do centrali systemu ochronnego. Najczęściej w linii dozorowej w stanie czuwania płynie niewielki prąd. Przerwanie lub zwarcie takiej linii wywołuje alarm. Szerzej o liniach dozorowych i sposobach podłączenia czujek do centrali czytaj w rozdziale 16. »Sposoby podłączenia czujek«.

Słowo czujka zostało zapożyczone do terminologii związanej z systemami alarmowymi z wojskowości – w wojsku tak określa się wartę lub straż. Czujka w systemie alarmowym pełni analogiczną rolę – stoi na straży, a jej zadaniem jest dostarczanie informacji do centrali alarmowej. Jeśli w strefie kontrolowanej czujką, zdarzy się cokolwiek, co, zgodnie z programem centrali alarmowej, zostanie zinterpretowane jako zagrożenie, centrala alarmowa wygeneruje określone działania. Czujki mogą również ostrzegać mieszkańców o różnego typu zdarzeniach zachodzących w chronionym obiekcie.

Rozróżnia się wiele rodzajów czujek. W systemach sygnalizacji włamania i napadu są wykorzystywane tylko niektóre z nich:
czujki kontrolujące ruch w chronionej strefie:
F pasywne podczerwieni
F aktywne podczerwieni
F ultradźwiękowe
F mikrofalowe
czujki kontrolujące drgania:
F wibracyjne
F inercyjne
czujki akustyczne
F zbicia szkła
czujki magnetyczne otwarcia drzwi i okien
czujki pożarowe:
F dymu
F płomienia
F temperatury
F stężenia gazów (czadu, metanu, propanu, butanu, freonu, chloroformu itd.)
czujki stanowiące kombinacje w/w technik
czujki inne

Dokładniejsze omówienie różnych typów czujek znajdziesz w rozdziałach 19. i następnych.

Tak szeroki asortyment czujek oferowanych przez producentów umożliwia odpowiednie zabezpieczenie domu przed włamaniem bądź innymi zagrożeniami. Trzeba jednak pamiętać, że wybór czujek nie może być przypadkowy i nieprzemyślany, wręcz przeciwnie – musi uwzględniać wiele istotnych szczegółów dotyczących konkretnego obiektu.

W technice ochrony życia i mienia wyróżnia się trzy etapy zabezpieczenia obiektu:
a) Pierwszy etap, zewnętrzny – obejmuje ogrodzenie, bramę i furtkę, oraz teren posesji. Złodziej, aby dostać się do budynku stanowiącego podstawowy obiekt chroniony, musi najpierw sforsować ogrodzenie i pokonać teren miedzy ogrodzeniem a budynkiem. Dlatego dobrze jest już tutaj stworzyć pierwszą strefę ochrony. Można zastosować zewnętrzne czujki PIR, zewnętrzne aktywne bariery podczerwieni, zewnętyrzne dualne czujki PIR+MW lub PIR+USD oraz kable sensoryczne.

b) Drugi etap to ochrona obwodowa obiektu w sensie budynku. Chodzi tu głównie o zabezpieczenie drzwi i okien, które stanowią naturalne drogi wejścia włamywacza do obiektu. Czujki kontaktronowe otwarcia drzwi i okien mają dwa zadania: zaalarmowanie już przy próbie wejścia do budynku, oraz poinformowanie użytkownika, czy wszystkie okna i drzwi są zamknięte w momencie załączania systemu przed opuszczeniem budynku. Zatem tu wskazane jest zamontowanie czujek magnetycznych otwarcia drzwi i okien oraz czujek zbicia szyb, czujek wibracyjnych, aktywnych barier podczerwieni lub mat naciskowych.

c) Trzeci etap dotyczy zabezpieczenia wnętrza budynku, gdzie montuje się przede wszystkim czujki ruchu PIR, czujki ultradźwiękowe lub mikrofalowe, a często też czujki dualne, szczególnie w miejscach narażonych na fałszywe alarmy w wyniku konwekcji. Pomocniczą, ale bardzo ważną rolę pełnią czujki wibracyjne i inercyjne, a dodatkowo również czujki pożarowe, gazu, dymu i czujki zalania.

Warto wspomnieć o jeszcze jednej roli sytemu ochronnego, który z definicji ma za zadanie strzec życia i dobytku przez informowanie o pojawieniu się zagrożenia. Przykładowo: ta sama czujka ruchu, która podczas czuwania systemu alarmowego informuje o ewentualnym wtargnięciu intruza, może służyć również do automatycznego włączania światła. Natomiast sama centrala może o określonych godzinach uruchamiać wiele funkcji, jak na przykład: regulacja temperatury w pomieszczeniach, włączanie klimatyzacji, sterowanie nawadnianiem ogrodu, czy klasyczne przygotowywanie gorącej kawy …

Szeroki asortyment dostępnych czujek umożliwia dobranie odpowiednich urządzeń do potrzeb każdego właściciela i użytkownika chronionego obiektu. Warto jednak przed ich wyborem zastanowić się nad zastosowaniem, uwzględnić warunki szczególne (konwekcja, promieniowanie cieplne, klimatyzacja itd.) oraz rodzaj pomieszczeń – od tych czynników zależy bowiem to, czy zamontowane czujki będą funkcjonowały poprawnie.

Jeżeli nadal nie wiesz, jak dobrać czujki do warunków lokalnych – przeczytaj następne rozdziały bądź skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment