RODZAJE ALARMÓW

  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

Cały czas mówimy o różnego rodzaju alarmach generowanych przez system alarmowy. Jakie zatem są te alarmy? O jakich zdarzeniach informują?

Rozróżniamy sześć podstawowych typów alarmów:
Alarm włamaniowy – sygnalizuje naruszenie linii dozorowej np. przez wystąpienie ruchu w uzbrojonej strefie, czyli w takiej, w której załączono czuwanie. Oprócz detekcji ruchu, kryterium alarmu włamaniowego mogą stanowić: odgłos zbicia szkła, wibracje i uderzenia w chronione przedmioty lub powierzchnie, przemieszczanie przedmiotów (zmiana nacisku) itp.
Alarm pożarowy – wyzwalany jest przez czujki pożarowe, z klawiatury lub w inny sposób (np. przycisk pożarowy – ROP). Typowe czujki pożarowe to detektory dymu, płomienia i temperatury. Do tej grupy czujek często również zaliczamy czujki przekroczenia stężenia gazów (tlenku węgla, dwutlenku węgla, metanu, butanu, chloroformu, freonu itd.).
Alarm napadowy – wyzwalany z radiolinii, klawiatury lub w inny sposób ustalony przez instalatora (np. przycisk napadowy). Jako alarm napadowy jest często traktowane również użycie kodu przymusu.
Alarm sabotażowy – wyzwalany naruszeniem w instalacji alarmowej któregoś ze styków antysabotażowych (obudowy czujek, modułów), zanikiem zasilania czujek, uszkodzeniem okablowania, zwarciem bądź przerwą na liniach dozorowych itp.
Alarm pomocniczy – wyzwalany najczęściej z klawiatury lub w inny sposób ustalony przez instalatora (np. pilot lub przycisk) i oznaczający np.: wezwanie pomocy medycznej, ratownika, serwisu technicznego itp.
Alarm techniczny – wyzwalany przez różnego rodzaju specjalistyczne czujki np.: detektory wypływu cieczy lub poziomu cieczy, czujki przekroczenia dozwolonego zakresu temperatur bądź wilgotności, bądź ciśnienia, czujki zaniku zasilania różnych urządzeń itp.

Sposób sygnalizacji poszczególnych alarmów może być różny i jest ustalany przez instalatora systemu. Po wystąpieniu kryterium alarmu mogą być uruchamiane przyłączone do centrali sygnalizatory optyczne i akustyczne. Sygnały alarmowe bądź ostrzeżenia o awarii systemu mogą być transmitowane do stacji monitorującej, użytkownika lub konserwatora systemu, przy czym transmisja może być wykonana przewodowo lub bezprzewodowo, za pomocą fal radiowych.

W przypadku tzw. czuwania cichego – sygnalizacja może być realizowana tylko wyświetleniem komunikatu lub brzęczykiem w manipulatorze. System alarmowy może powodować także zadziałanie różnych urządzeń zewnętrznych np. zaworów odcinających dopływ gazu lub cieczy, otwarciem klap wentylacyjnych, włączeniem wentylacji lub klimatyzacji, załączeniem lub wyłączeniem urządzeń grzewczych, załączeniem zasilania awaryjnego itd.

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące rodzajów sygnalizacji alarmowej – skontaktuj się z naszymi konsultantami – zawsze Ci pomożemy!

No Comments

Post A Comment