PRZEŁĄCZNIKI - Alkam Security

PRZEŁĄCZNIKI

  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

Przełączniki – pod tą nazwą rozumiemy wszelkiego typu urządzenia elektromechaniczne bądź elektroniczne, w tym przekaźniki zdalnie sterowane (radiolinia, tor IR), które zwierają lub rozwierają linię dozorową i służące do przekazywania do centrali sygnału alarmowego. Najczęściej spotyka się klasyczne przyciski napadowe, służące do uruchamiania cichego alarmu napadowego, o którym powiadamiane są agencja ochrony i monitoringu. Przyciski umieszczane zwykle są w miejscach, gdzie najczęściej przebywają chronione osoby, hipotetycznie zagrożone napadem. Przyciski napadowe mogą być zwykłe (włączniki), z pamięcią, albo bezprzewodowe (piloty – radiolinia).

Przełączniki stosuje się również do kontroli innych elementów ochrony, np. otwierania zamków, drzwi, okien itd. Są one tanie, łatwe w montażu, odporne na wstrząsy i gwałtowne zamykanie drzwi, a także na luzy występujące po zamknięciu. Mogą być monostabilne lub bistabilne, a monostabilne mogą mieć dodatkowo podtrzymanie czasowe. Występują przyciski zarówno typu NO (zwierne po naciśnięciu), jak i NC (rozwierne po naciśnięciu). Używane są również do generowania sygnału różnych alarmów: pożarowego, sabotażowego i pomocniczych (np.: medycznego, ratownictwa technicznego itp.).

Do grupy przełączników zaliczamy również:
czujki naciskowe – to określenie obejmuje przyciski, których naciśnięcie lub zwolnienie nacisku otwiera linię dozorową, powodując tym samym generację alarmu przez centralę SSWN. Są produkowane w wielu formatach w formie mat lub siatek, które układa się w przejściach lub w wejściach do chronionych pomieszczeń, często pod dywanem lub wykładziną podłogową. Jeżeli intruz nadepnie na taką czujkę – spowoduje alarm włamaniowy.

Innym zastosowaniem i zarazem rodzajem czujek naciskowych, niejako „odwrotnie działających”, są czujki kontrolujące obecność przedmiotów. Są one podkładane lub podmontowywane pod chroniony przedmiot. W przypadku podniesienia lub zdjęcia przedmiotu ze ściany (np. obrazu) czujka otwiera obwód elektryczny, co stanowi kryterium alarmu.

czujki wagowe – spotyka się również czujki naciskowe dostosowane do konkretnej masy przedmiotu. Przykładowo czujka reagująca na nacisk ponad 30 kg pozwala swobodnie biegać zwierzętom domowym, ale wygeneruje alarm, gdy wejdzie na nią człowiek dorosły.

czujka naciągowa – montowana w ogrodzeniach oraz po wewnętrznej stronie okien, reaguje na zmiany w naciągu linki ochronnej. Jest przydatna w niskich temperaturach i dużej wilgotności, ale niewygodna w stosowaniu i konserwacji – dlatego dziś praktycznie niespotykana.

przewody alarmowe – to też swoisty przełącznik, działający na zasadzie przerwania przewodu. Dawniej były naklejane na szyby, obecnie są zatapiane w szkle już na etapie produkcji szyby. Zalecane do stosowania tam, gdzie ze względu na warunki nie można zastosować innych sposobów ochrony. Pamiętać trzeba, że długie przewody działają jak anteny i są bardzo podatne na wszelkie zakłócenia elektromagnetyczne – w niektórych przypadkach może nawet zaistnieć konieczność montażu odpowiednich filtrów.

Jeżeli nie wiesz, jak działa czujka w formie przełącznika – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment