PODSTAWOWE PARAMETRY SYGNAŁU VIDEO

  |   Artykuły CCTV   |   No comment

Mając sprecyzowane wymagania można przystąpić do projektowania systemu CCTV. Najpierw jednak, gwoli przypomnienia, kilka słów o parametrach sygnału video. W telewizji dozorowej spotykamy dwa rodzaje sygnałów:

CSW – całkowity sygnał wizji (composite video). Sygnał ten ma dwie składowe:

  • sygnał synchronizacji, a konkretnie sygnał odchylania poziomego i pionowego, dzięki czemu możliwa jest synchronizacja kamery i monitora.
  • sygnał luminancji zawierający informację o jasności obrazu

CSWK – całkowity sygnał wizji kolorowej (composite video). Sygnał ten ma trzy składowe:

  • sygnał synchronizacji, a konkretnie sygnał odchylania poziomego i pionowego, dzięki czemu możliwa jest synchronizacja kamery i monitora.
  • sygnał luminancji zawierający informację o jasności obrazu
  • sygnał chrominancji zawierający dane o nasyceniu poszczególnych kolorów składowych.

Impedancja każdego urządzenia pracującego w systemie CCTV musi wynosić 75 Ohm. Jak widać, CCTV ma identyczne parametry transmisji sygnału jak telewizja naziemna i satelitarna. Zatem możliwe jest stosowanie urządzeń telewizyjnych powszechnego użytku w telewizji obserwacyjnej, jak np. klasycznego telewizora wyposażonego w wejście A/V (audio-video) jako monitora CCTV. Pamiętać jednak należy, że wykorzystywanie urządzeń powszechnego użytku w profesjonalnych instalacjach telewizji dozorowej jest niedopuszczalne, przede wszystkim ze względu na niedostosowanie ich do pracy ciągłej!

Osobnym problemem są różne standardy transmisji telewizyjnej stosowane na świecie. Standard definiuje m. in. następujące parametry: polaryzację, ilość linii obrazu, ilość obrazów na sekundę, częstotliwość odchylania poziomego, częstotliwość odchylania pionowego, raster kanałowy, pasmo sygnału wizji, oraz częstotliwość podnośnej fonii. W Polsce obowiązuje standard D/K, zwany inaczej standardem OIRT. W Europie Zachodniej natomiast powszechnie stosowany jest standard B/G – inaczej nazwany CCIR. W Stanach Zjednoczonych i w Azji obowiązuje standard nazywany EIA.

Parametry telewizji kolorowej definiują systemy transmisji telewizji kolorowej: w Polsce i Europie Zachodniej – PAL, zaś w USA i w Azji – NTSC. Są one używane również w telewizji dozorowej. Natomiast powszechny w Europie Wschodniej i Rosji system SEZAM nie jest spotykany w CCTV. Koniecznie trzeba zwrócić uwagę, aby w całej instalacji stosować urządzenia pracujące w jednym i tym samym standardzie i systemie. Informacja o standardzie i systemie znajduje się w instrukcji do urządzenia, zazwyczaj jest też umieszczona na samym urządzeniu.

 

Jeżeli nie rozumiesz pojęć zawartych w tej części artykułu – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

 

No Comments

Post A Comment