PODSTAWOWE CECHY SYSTEMU TELEWIZJI DOZOROWEJ

  |   Artykuły CCTV   |   No comment

Mając sprecyzowane wymagania dotyczące projektowanego sytemu CCTV można przystąpić do określenia podstawowych jego cech:

1)       Analogowy czy cyfrowy?

Rozwój techniki cyfrowej transmisji danych zaowocował bardzo szybko powstaniem urządzeń do transmisji i zapisu cyfrowych sygnałów audio i video. W tej sytuacji praktycznie zaprzestano produkcji kosztownych i małopojemnych magnetowidów z zapisem na taśmie VIS, zastępując je znacznie nowocześniejszymi rejestratorami cyfrowymi z zapisem na dyskach twardych o bardzo dużej pojemności sumarycznej – nawet rzędu kilku … kilkunastu TB (terabajtów). Rejestratory cyfrowe zazwyczaj mają funkcję multiplekserów cyfrowych cyfrowych i w konsekwencji zanikła produkcja multiplekserów analogowych do niedawna tak popularnych, choć kosztownych.

Jednocześnie nadal istnieją analogowe kamery i monitory, choć coraz częściej spotyka się już urządzenia w pełni cyfrowe. Na szczęście cyfrowe rejestratory są wyposażane w analogowe wejścia i wyjścia, dzięki czemu współczesne systemy CCTV są najczęściej konstruowane jako analogowo – cyfrowe lub w pełni cyfrowe. Jednak już na etapie projektowania trzeba podjąć wiążącą decyzję, na którym etapie transmisji sygnału nastąpi digitalizacja: czy w samych kamerach (webkamery), czy za kamerami (videowebserwery), czy dopiero w rejestratorze?

Transmisja sygnałów przez Internet stawia jednak przed projektantem systemu CCTV dodatkowe wymagania zabezpieczenia łączy telekomunikacyjnych gwarantujących odpowiedni dostęp do Internetu (wysoka przepustowość dla zapewnienia wymaganej jakości transmisji).

2)       Lokalny czy globalny?

System CCTV, jak sama nazwa wskazuje, powinien stanowić układ zamknięty, bez dostępu z zewnątrz. Gwarantuje to bezpieczeństwo systemu i, co za tym idzie, znacznie zwiększa bezpieczeństwo obiektu.

Z drugiej strony technika cyfrowa pozwala na transmitowanie sygnałów przez Internet bez ograniczeń odległościowych, co otwiera nowe możliwości nadzoru zdalnego nad chronionymi obiektami. Możliwy jest nie tylko podgląd, co dzieje się w danym momencie w domu, czy w firmie, ale także sprawdzenie obrazów zarejestrowanych wcześniej – co znakomicie ułatwia zarządzanie firmą i jednocześnie ucisza obawy właściciela o stan jego mienia.

Zatem warto chyba umożliwić podgląd obiektu z zewnątrz przez sieć światową, ale ze stosownymi zabezpieczeniami (logowanie z tajnym hasłem, rejestracja logowań, rejestracja wszystkich zdarzeń, zablokowanie możliwości ingerencji w system przez Internet itd.). Czyli jednak globalny – przynajmniej w ograniczonym zakresie…

3)       Kolorowy czy czarno-biały?

Współczesne rejestratory cyfrowe pozwalają na obróbkę, zapis i odczyt sygnałów pochodzących zarówno współczesnych kamer czarno-białych jak współczesnych kolorowych. Dzięki temu współczesnych jednej instalacji możliwe jest używanie obu typów kamer.

Kamery kolorowe ułatwiają obserwację szczegółów, a ludzkie oko lepiej toleruje obraz kolorowy. Zatem kolorowy system lepiej sprawdza się np. przy obserwacji ruchu ulicznego, klientów w supermarketach, dzieci współczesnych szkołach itp. Jednak pamiętać trzeba, że kamery kolorowe mają zwykle mniejszą czułość od kamer czarno-białych (B/W), a zatem wymagają znacznie lepszego oświetlenia, a w konsekwencji nie pozwala na obserwację nocną. Zastosowanie lamp niewiele pomaga, gdyż wówczas kamera przymyka przysłonę dostosowując się do najjaśniejszego obiektu – lampy i ostatecznie na obrazie zupełnie nic nie widać poza lampą i obszarem przez nią oświetlonym.

W kamerach B/W czułość widmowa obejmuje zakres podczerwieni (IR), dzięki czemu – przy zastosowaniu podświetlaczy działających w paśmie IR – możliwa jest dyskretna obserwacja w nocy. Podświetlacze takie w przypadku kamer kolorowych nic nie dają, ponieważ kamery te są wyposażone w specjalne filtry wycinające pasmo IR w celu zachowania – przy oświetleniu światłem słonecznym – właściwej charakterystyki kolorów na obrazie.

dlatego też powstały specjalne kamery typu Dzień/Noc, które pozwalają na obserwację przez całą dobę. Przy dziennym świetle obraz jest kolorowy, a filtr IR ustawiony w osi optycznej kamery. Po zmroku kamera przełącza się automatycznie w tryb B/W, a filtr IR zostaje usunięty mechanicznie z osi optycznej. Dzięki temu w nocy pole widzenia kamery można doświetlić podświetlaczem działającym w paśmie podczerwieni.

4)       Jaka jakość obrazu?

Jakość obrazu, jako produktu finalnego w systemie CCTV, zależy od bardzo wielu czynników. Oprócz naturalnych: widoczności i właściwego oświetlenia, wymienić koniecznie należy: dobór parametrów kamery, jakość toru transmisji, sposób obróbki sygnału, zapisu i wizualizacji. Zastosowanie nawet jednego elementu o gorszych parametrach – obniża możliwości całego systemu.

W systemach telewizji obserwacyjnej stosuje się kamery o standardowej rozdzielczości: B/W – 480 TVL (linii), kolorowe – 420 TVL. Spełniają one swoją rolę dostatecznie, ale jeżeli konieczne jest rozpoznawanie szczegółów, rozpoznawanie osób, tablic rejestracyjnych pojazdów itp., wskazane jest zastosowanie kamer o wysokiej rozdzielczości, czyli B/W – 630 TVL i wiecej, zaś kolorowe – 530 TVL i wiecej.

W rozległych systemach CCTV należy zwrócić szczególną uwagę na szumy generowane w długich kablach transmisyjnych. Z reguły w kablach miedzianych wysokiej jakości nie występują widoczne szumy przy odległościach rzedu 300 … 400 metrów, chyba że przewód jest prowadzony w strefie silnych zakłóceń elektromagnetycznych (przy nadajnikach fal radiowych, generatorach fal magnetycznych, w pobliżu transformatorów, świetlówek, bądź równolegle i obok linii energetycznych. Powstałe w transmisji szumy nie dadzą się usunąć ani zredukować w dalszej obróbce sygnału. Dlatego też w transmisji sygnału analogowego na dalsze odległości wskazane jest zastosowanie wzmacniaczy, a przy odcinkach ponad 1000 metrowych należy stosować połączenia za pomocą przewodów światłowodowych.

Równie ważny jest dobór rejestratora obrazu z kamer. Co prawda zapis cyfrowy na dysku twardym pozwala na uzyskanie stałej jakości nagrania, ale sposób i jakość kompresji wpływa zdecydowanie na jakość obrazu wynikowego. W rejestratorach w naszym kraju najczęściej spotyka się rozdzielczości wynikające z podziału rozdzielczości PAL, czyli 768 x 576 pikseli, zwaną inaczej full D1. najczęściej spotyka się następujące rozdzielczości:

·         D1              =>       704 x 576        pikseli

·         HD1            =>       352 x 576        pikseli

·         2CIF           =>       704 x 288        pikseli         (rzadziej spotykana)

·         CIF             =>       352 x 288        pikseli

·         QCIF           =>       176 x 144        pikseli         (rzadko spotykana)

Na koniec monitor – monitory kolorowe mają mniejsza rozdzielczość niż monitory B/W, zawsze więc trzeba zwracać uwagę, aby monitor nie miał mniejszej rozdzielczości niż najsłabsza kamera. Ostatnio bardzo popularne stają się monitory LCD – nie oznacza to, że są one lepsze. Choć mają mniejsze gabaryty i zużywają mniej prądu, to często występuje efekt smużenia, a zmiana rozdzielczości odbywa się metodą skalowania, co pogarsza jakość obrazu. Trzeba pamiętać, że monitory kineskopowe (zwane CRT) posiadają mniejszą plamkę i bezwładność, lepiej odwzorowują kolory, rozdzielczość można ustawiać dynamicznie bez problemów związanych ze skalowaniem, obraz jest widoczny pod każdym kątem, nie występuje charakterystyczny dla LCD problem z wyświetlaniem koloru czarnego. Do tego dochodzi problem z dostosowaniem sygnału: monitory kineskopowe zazwyczaj przystosowane są do sygnału composite video, natomiast monitory LCD – rzadko (i są wtedy znacznie droższe). Natomiast rejestratory najczęściej są zaopatrzone w wyjście właśniecomposite video (RCA lub BNC), a znacznie rzadziej w wyjście VGA o rozdzielczości 640 x 480 pikseli. W konsekwencji konieczne jest stosowanie konwerterów, które znacznie obniżają jakość obrazu. W popularnych urządzeniach CCTV w chwili obecnej wyjście DVI (1280 x 1024 pikseli) jest spotykane niezwykle rzadko.

5)       Sterowany czy stały?

W systemach CCTV często spotyka się konieczność obserwacji szczegółów lub otoczenia wybranego obiektu. Wówczas najlepiej zastosować kamery z obiektywami posiadającymi możliwość zdalnej regulacji ogniskowej, zwane z niemieckiego Motorzoom. Czasem dochodzi do tego konieczność zdalnego regulowania ostrości i przesłony.

Bardzo często zdarza się konieczność obserwowania wielokierunkowego. Wówczas zamiast kilku kamer stałych lepiej zastosować kamerę szybkoobrotową, sterowana zdalnie przez obserwatora. Kamera posiadająca zdolność obrotu wokół osi pionowej i poziomej pozwala praktycznie na śledzenie poruszającego się obiektu.

Zdalne sterowanie kamer i ich obiektywów wymaga doboru odpowiednich urządzeń: odbiorników i sterowników telemetrycznych, działających w jednym, wspólnym protokole transmisji.

Większość z kamer obrotowych posiada dodatkowo możliwość zaprogramowania jednej lub kilku tzw. dróg obserwacji, gdzie kamera – w trybie powtarzalnym – ustawia się kolejno w ustalonych punktach przestrzennych na zaprogramowany czas (presety).

Projektując sterowany system CCTV należy jednak pamiętać, że dodanie kilku dodatkowych kamer stałych może być znacznie tańsze i bardziej niezawodne, niż instalowanie kamery obrotowej i odpowiedniej sterownicy; trzeba tu uwzględnić zawodność układów mechanicznych.

6)       Odporność na zniszczenie.

Urządzenia telewizji dozorowej niejednokrotnie są szczególnie narażone na zniszczenie. W takich przypadkach należy stosować sprzęt wandaloodporny, jak np. kamery w obudowach metalowych z osłonami poliweglanowymi, rejestratory w szafach pancernych (sejfach) itd. Warto również instalować kamery z obiektywami punktowymi (pinhole) ukryte np. w czujkach, zegarach, ramach, obudowach itp. Natomiast dla (pozornego) zwiększenia liczby kamer w obiekcie warto stosować atrapy kamer.

Z punktu widzenia odporności systemu na zniszczenie bardzo istotny jest sposób prowadzenia przewodów, zabezpieczający je przed przecięciem. W projekcie należy również uwzględnić odporność systemu CCTV na oślepienie przez skierowanie ostrego światła na kamerę.

7)       Informacja o obserwacji.

Bardzo istotnym, a często lekceważonym elementem systemu CCTV jest wizualna informacja o instalacji monitoringu telewizyjnego. Na podkreślenie zasługuje odstraszające znaczenie tabliczek informujących o „stałym nadzorze kamer telewizji obserwacyjnej”, „monitorowaniu systemem telewizji przemysłowej” itp.

 

Jeżeli masz wątpliwości dotyczące tej części artykułu – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment