PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTYWÓW - Alkam Security

PARAMETRY CHARAKTERYSTYCZNE OBIEKTYWÓW

  |   Artykuły CCTV   |   No comment

Obiektyw kamery – to układ optyczny służący do projekcji obrazu na powierzchnię światłoczułą przetwornika kamery. Każdy obiektyw charakteryzują następujące główne parametry:

1.      Ogniskowa – jest to odległość liczona po osi optycznej od centrum optycznego obiektywu, w jakiej powstaje obraz obiektu położonego w nieskończoności, jest ona mierzona w milimetrach i najczęściej oznaczana grecką literą ƒ.

Jeżeli znany jest rozmiar przetwornika oraz znana ogniskowa obiektywu, to można wyliczyć kąt widzenia kamery. Zależność miedzy ogniskową obiektywu, a kątem widzenia kamery jest odwrotnie proporcjonalna, czyli dla długich ogniskowych kąt widzenia jest mały, zaś dla krótkich ogniskowych – kąt widzenia szeroki. Natomiast wielkość przetwornika jest wprost proporcjonalna do kąta widzenia kamery.

2.      Przysłona – jest to specjalny mechanizm regulacji otworu względnego (apertury), zmieniający ilość światła przechodzącego przez obiektyw i padającego na przetwornik obrazu kamery. Istnieją obiektywy o stałej przysłonie – są one błędnie określane jako „no IRIS” (bez przysłony).

3.      Liczba aperturowa obiektywu – inaczej: jasność obiektywu lub „światło obiektywu” – oznaczana literą F – jest to wskaźnik teoretycznej zdolności obiektywu do przepuszczania światła. Wartości liczby aperturowej F są wyliczane ze specjalnego szeregu liczbowego zwanego skalą F: 1;  1,4;  2;  2,8;  4;  5,6;  8;  11;  16;  22;  32;  45;  64 itd. Wraz ze wzrostem liczby aperturowej F maleje ilość światła przepuszczanego przez obiektyw. Trywialnie można powiedzieć, że liczba aperturowa obiektywu odpowiada maksymalnie otwartej przysłonie tego obiektywu. W poniższej tabeli podano ilości światła przepuszczanego przy niektórych wartościach przysłony:

Liczba aperturowa F

1,0

1,4

2,0

2,8

4,0

5,6

8,0

16,0

22,0

Ilość światła przepuszczanego

100,0%

50,0%

25,0%

12,5%

6,3%

3,2%

1,6%

0,8%

0,4%

 

Jeśli przysłona obiektywu pozwala na całkowite zamknięcie, to liczba F jest równa nieskończoności (może być to oznaczane terminem closed = zamknięta). Najczęściej podawane są dwie wartości liczby F, pierwsza z nich określa maksymalne otwarcie przysłony, a druga minimalne.

4.      Głębia ostrości – zakres odległości od obserwowanego obiektu, w którym znajdujące się obiekty są odwzorowywane ostro. Generalnie głębia ostrości zwiększa się wraz z przymykaniem przysłony oraz ze skracaniem ogniskowej. Tę zasadę wykorzystuje się w fotografii, gdzie dla uzyskania dużej (szerokiego zakresu) głębi ostrości stosuje się silne oświetlenie obiektów z jednoczesnym przymknięciem przysłony. W obiektywach z automatyczną przysłoną zjawisku zmniejszenia oświetlenia zawsze towarzyszy zmniejszenie głębi ostrości w związku z automatycznym otwieraniem przysłony. Zawsze staramy się, aby głębia ostrości sięgała nieskończoności, gdyż wówczas obiekty znajdujące się dalej niż pewna minimalna, graniczna odległość – będą widziane ostro. Przy dużej głębi ostrości nawet regulacja ostrości w szerokich granicach nie wpływa na ogólną ostrość obrazu.

5.      Liczba transmisyjna obiektywu – to wskaźnik rzeczywistej zdolności przepuszczania światła przez obiektyw, oznaczany literą T. wartość ta pozwala na bezwzględną ocenę jakości obiektywu, gdyż uwzględnia wpływ wielu czynników, np. gatunku szkła, technologii polerowania, parametrów mechanicznych itd. – na przepuszczanie różnych częstotliwości światła.

6.      Typy mocowań obiektywów w kamerach – najczęściej spotykane są dwa: C oraz CS. Oba typy mają tę samą średnicę i skok gwintu. Podstawową różnicą jest inna odległość płaszczyzny mocowania obiektywu od powierzchni przetwornika: dla obiektywów typu CS odległość ta wynosi 1/2” = 12,52 mm, zaś dla obiektywów z mocowaniem typu C wielkość ta wynosi 17,526 mm.. Częściej spotyka się mocowanie typu CS – w przypadku kamer jest ono bardziej uniwersalne, gdyż dodanie pierścienia pośredniczącego umożliwia montaż obiektywu C do kamery CS. Odwrotna sytuacja nie jest możliwa. Gwint o mniejszej średnicy występuje w kamerach płytkowych.

Oprócz wymienionych obiektywy charakteryzują inne wielkości, jak np.: maksymalna rozdzielczość, ostrość, kontrastowość otrzymywanych obrazów, korekcja kolorów związana z aberracją chromatyczną itp.

Jeżeli nie rozumiesz pojęć tu zawartych i masz wątpliwości, jaki wybrać obiektyw – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

 

No Comments

Post A Comment