Obudowa kamery - wszystko co musisz wiedzieć | Alkam Security

OBUDOWY KAMER

  |   Artykuły CCTV   |   No comment

Kamera i obiektyw systemu CCTV są urządzeniami precyzyjnymi i delikatnymi, a poza tym źle znoszą zmienne warunki atmosferyczne. Dlatego też, ze względu na przydatność do pracy w różnych warunkach środowiskowych, wprowadzono cztery klasy warunków, w których urządzenia zakwalifikowane do poszczególnych grup, powinny pracować poprawnie:

 • klasa środowiskowa I (wewnętrzna) – po mieszczenia zamknięte o temperaturze w zakresie +5°C ÷ +40°C i wilgotności do 75%,
 • klasa środow. II (wewnętrzna, ogólna) – pomieszczenia zamknięte ogrzewane z przerwami, temperatura w zakresie –10°C ÷ +40°C, wilgotność do 75%,
 • klasa środow. III (zewnętrzna osłonięta) – warunki zewnętrzne nie w pełni narażone za warunki pogodowe, temperatura w zakresie –25°C ÷ +50°C, wilgotność do 85% … 95%,
 • klasa środow. IV (zewnętrzna, ogólna) – warunki zewnętrzne, temperatura w zakresie –25°C ÷ +60°C, wilgotność do 85% … 95%.

 

Celem zabezpieczenia urządzeniom odpowiednich warunków pracy stosuje się obudowy, wyposażone, w zależności od warunków otoczenia, w: grzałki, wentylatory, systemy chłodzące itp. W systemach CCTV najbardziej narażone na warunki środowiska są zwykle kamery. Większość kamer może pracować w zakresie temperatur od –10°C do +50°C i wilgotności powietrza do 90% (bez narażania na bezpośredni kontakt z wodą). Jeśli te wymogi nie są spełnione, to należy stosować odpowiednie obudowy, które umożliwią utrzymanie podanych przez producenta warunków pracy kamery i obiektywu. Bardzo ważne dla prawidłowej pracy kamery jest utrzymanie warunków nie pozwalających na wykraplanie się pary wodnej na obiektywie i na szkle obudowy (punkt rosy) – do tego celu stosuje się grzałki z termostatami. W droższych modelach do zapewnienia równomiernej temperatury wewnątrz obudowy stosowane są dodatkowo wentylatory wywiewne.

Stosowane obudowy powinny posiadać informację o klasie ochrony przed dostaniem się ciał stałych i wody, zwaną klasą IP. Obudowy powinny również:

 • zapewniać odporność na wandalizm
 • umożliwiać łatwy dostęp do kamery, obiektywu itp. dla celów konserwacji
 • zapewniać optymalne warunki pracy kamery uwzględniające wzrost temperatury wewnątrz obudowy wskutek wydzielania ciepła przez kamerę.

 

Obudowy kamer najczęściej posiadają klasę IP 65 lub IP66, co oznacza, że są w pełni odporne na zapylenie i częściowo zabezpieczone przed wpływem wody. W przypadku pracy w warunkach dużej wilgotności należy stosować kamery oznaczone: IP67 lub IP68, przy czym ta ostania może nawet pracować pod wodą. [Klasyfikacja – patrz rozdział: „Jak dobrać kamery?”]

Ze względu na sposób utrzymania temperatury, obudowy należy podzielić na:

 • wyposażone w grzałkę i termostat, grzałka jest montowana z przodu obudowy, na dole przed szybką. Jej głównym zadaniem jest nie dopuścić do oblodzenia szybki, bądź wykraplania się pary na szybce i na soczewce obiektywu, co powoduje znaczne pogorszenie obrazu
 • chłodzone powietrzem z wentylacją grawitacyjną, znajdujące zastosowanie przy małych różnicach temperatur np. w zadaszonych pomieszczeniach. Ze względu na możliwość przegrzania stosuje się obudowy chłodzone powietrzem z wymuszoną wentylacją i z grzałką, stosowane przy większych różnicach temperatur
 • chłodzone powietrzem z wymuszonym obiegiem i sprężarką, wymagane są przy wysokich temperaturach i dużych różnicach temperatur np. przy obserwacji ciągów technologicznych
 • chłodzone cieczą (wodą), stosowane przy bardzo wysokich temperaturach, np. w hutach.

 

Warto zaznaczyć, że montaż kamery w obudowie hermetycznej (np. przystosowanej do pracy w pomieszczeniach silnie zapylonych lub wilgotnych) może, nawet bez grzałki, spowodować przegrzanie kamery (wydzielanie ciepła podczas pracy spowoduje osiągnięcie temperatury wyższej niż dopuszczalna) – w tym wypadku należy zastosować chłodzenie kamery.

W systemach CCTV stosowane są też obudowy specjalne, np.: w otoczeniu łatwopalnym należy bezwzględnie stosować specjalne obudowy do pracy w środowisku zagrożonym wybuchem, które zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa; jednak muszą one spełniać odpowiednie normy.

Możliwość zabrudzenia szkła obudowy i utraty obrazu powoduje czasem konieczność zastosowania wycieraczki i spryskiwacza, np. w obudowach kamer montowanych wysoko (na słupach, wysięgnikach), gdzie dostęp jest utrudniony, a obraz z kamer musi być dostępny nawet podczas zmiennych warunków atmosferycznych, podczas opadów śniegu lub deszczu.

Istnieją także obudowy specjalnie przeznaczone do stosowania w warunkach zagrożenia wandalizmem – są one wykonane z przeźroczystego poliwęglanu oraz z wytrzymałych stopów metali, zazwyczaj w formie kuli przystosowanej do podwieszania pod sufitem czy na wysięgniku.

Dobierając obudowę do kamery należy przede wszystkim uwzględnić cel stosowania obudowy (ochrona przed warunkami atmosferycznymi, ochrona przed wandalizmem itd.), a następnie;

 • Rozmiar obudowy – najmniejsze przeznaczone są do umieszczenia w nich modułów kamer płytkowych (zwykle około 32x32mm) mają kształt kopułki, nie posiadają grzałki i są przeznaczone do zastosowań wewnętrznych ogólnych, gdyż przy dużych różnicach temperatury lub jej szybkich zmianach może nastąpić wykroplenie pary wodnej.  Większe obudowy przeznaczone są do umieszczenia typowych kamer kompaktowych wraz ze stosownym obiektywem; takie obudowy wyposażone są w grzałki zasilane napięciem zmiennym 230VAC lub 12VDC.
 • Wygoda obsługi obudowy to głównie wygoda montażu kamery, zależna od:
 • sposobu otwarcia obudowy: „na bok” lub „do góry” – odpowiedni sposób otwarcia obudowy znacznie ułatwia regulację obiektywu i kamery, montaż dodatkowych elementów, prowadzenie przewodów itp.
 • odpowiednie zabezpieczenie obudowy – stosowanie nietypowych śrub, kluczy
 • dostępność sporej liczby różnych uchwytów umożliwiających zamocowanie obudowy nie tylko do muru, ale również do sufitu, do słupów itp.
 • Stosowane są również obudowy specjalne, przeznaczone do konkretnych zastosowań, np.: podwodne.

Większość producentów oferuje też gotowe zestawy do zastosowań zewnętrznych: kamera z obiektywem, obudową, przewodem oraz, ewentualnie, reflektorem diodowym IR. Instalator nie musi się wówczas martwić o zachowanie szczelności obudowy, kamery i połączeń. Stosując kamery w obudowach zintegrowanych koniecznie trzeba zwrócić uwagę na przeznaczenie takiego zespołu i dozwolone parametry pracy.

I na koniec ważna uwaga: montując kamery w obudowach należy pamiętać o oddzieleniu masy sygnału z kamery od masy obudowy.

Jeżeli nie wiesz jak dobrać obudowę do kamery w twoim systemie CCTV – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

 

No Comments

Post A Comment