LINIA DOZOROWA CZTEROSTANOWA DEOL TYPU NC

  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

Koncepcja zdublowanej linii dozorowej z rozpoznawaniem pięciu przedziałów rezystancji na zaciskach w centrali pozwoliła na opracowanie kolejnego rozwiązania – linii dwuparametrycznej, czyli zaopatrzonej w dwa rezystory parametryzujące, zwanej DEOL (double end-of-line). Jeden z oporników jest wmontowany szeregowo w obwód linii dozorowej, zaś drugi bocznikuje styki przekaźnika alarmowego czujki. Tak więc mamy tu do czynienia z centralą zaopatrzoną w wejścia rozpoznające pięć przedziałów rezystancji i trzy stany linii:
stan dozoru, gdy rezystancja linii dozorowej, połączonej drugą stroną z masą, wynosi RS = R1 z założoną tolerancją T.
stan alarmu włamaniowego, gdy rezystancja linii dozorowej wzrośnie do wartości RA = R1 + R2 z założoną tolerancją T; stan ten występuje przy rozwarciu przekaźnika alarmowego czujki.
stan alarmu sabotażowego, gdy rezystancja linii dozorowej jest różna od wartości RS ±T oraz RA ±T; stan ten występuje również w chwili otwarcia mikrowyłącznika sabotażowego obudowy czujki.

Stosuje się czujki o parametrach elektrycznych identycznych jak w przypadku linii NC, czyli czujkę typu NC ze stykami przekaźnika zwartymi po podaniu zasilania i wyprowadzonymi stykami mikrowyłącznika kontrolującego otwarcie obudowy i zerwaniu czujki ze ściany. Do połączenia czujki z centralą potrzeba tylko 4 żył w przewodzie. Sposób wykonania linii dozorowej przedstawia poniższy rysunek:

W przypadku dozoru rezystancja linii wynosi RS = R1, w przypadku naruszenia czujki A otworzy się przekaźnik w tej czujce i rezystancja linii wynosi RA = R1 + R2. W chwili otwarcia obudowy czujki rezystancja linii wzrośnie do nieskończoności. W tej sytuacji centrala musi rozpoznawać pięć przedziałów rezystancji między zaciskiem linii a masą:

Stan nr
Rezystancja linii dozorowej
Identyfikacja stanu linii dozorowej
1
0,0 ≤ RX < RS – T Alarm sabotażowy 2 RX = RS ± T Dozór 3 RS + T < RX < RA + T Alarm sabotażowy 4 RX = RA + T Alarm włamaniowy 5 RA + T < RX Alarm sabotażowy Połączenie kilku czujek na jednej linii dozorowej DEOL Czasem jednak zachodzi konieczność podłączenia dwóch lub więcej czujek do jednej linii dozorowej. Nie jest to takie proste jak w liniach jednoparametrycznych EOL, co dobrze obrazuje rysunek poniżej: W tym przypadku zasilanie czujek łączymy równolegle, natomiast linię dozorową szeregowo. W jednym miejscu na linii dozorowej włączamy szeregowo rezystor R1. Jednocześnie musimy zbocznikować styki przekaźników obu czujek (wszystkich czujek na linii) rezystorem o wartości R2. Otwarcie przekaźnika w którejkolwiek czujce na linii dozorowej powoduje wzrost rezystancji z wartości dozorowej RS = R1 do wartości RA = R1 + R2 i staje się kryterium wyzwolenia alarmu włamaniowego. Natomiast otwarcie mikroprzełączników sabotażowych lub zwarcie linii dozorowej do masy generuje alarm sabotażowy. W taki sposób możemy do jednej linii połączyć dwie czujki. Dla większej liczby czujek połączenie jest możliwe, ale bardziej skomplikowane. Przy długich liniach należy uwzględnić rezystancję przewodów i złączek, aby rzeczywisty łączny opór RX linii w trybie dozoru mieścił się w tolerancji dla wartości wymaganej RS.RS – T ≤ RX ≥ RS + T Dublowanie linii dozorowej typu DEOLChoć system połączenia czujek DEOL jest rozwinięciem zdublowanych wejść EOL, to wielu producentów central SSWN zastosowało system dublowania również dla linii DEOL. Zrobiono to oczywiście z uwagi na obniżanie kosztów.W tej konstrukcji czujki łączymy z centralą podobnie jak w standardowym połączeniu DEOL, ale szeregowo dołączamy drugą czujkę z rezystorem R3 bocznikującym styki przekaźnika. Wartości rezystorów R2 oraz R3 nie mogą być równe; zwykle R3 jest znacznie mniejsze od R2. W przypadku dozoru rezystancja linii wynosi RS = R1. W przypadku naruszenia czujki A otworzy się przekaźnik w tej czujce i rezystancja linii wynosi RA A = R1 + R2. W przypadku naruszenia czujki B otworzy się przekaźnik w tej czujce i rezystancja linii wynosi RA B = R1 + R3. W przypadku naruszenia zarówno czujki A jak i czujki B otworzą się przekaźniki w obu czujkach i rezystancja linii wynosi RA A+B = R1 + R2 + R3. W chwili otwarcia obudowy czujki rezystancja linii wzrośnie do nieskończoności. W tej sytuacji centrala musi rozpoznawać dziewięć przedziałów rezystancji między zaciskiem linii a masą: Stan Rezystancja linii dozorowej Identyfikacja stanu linii dozorowej 1 0,0 ≤ RX < R1 – T Alarm sabotażowy 2 RX = R1 ± T Dozór 3 R1 + T < RX < (R1 + R3) – T Alarm sabotażowy 4 RX = (R1 + R3) ± T Alarm włamaniowy linia 01 5 (R1 + R3) + T < RX < (R1 + R2) – T Alarm sabotażowy 6 RX = (R1 + R2) ± T Alarm włamaniowy linia 09 7 (R1 + R2) + T < RX < (R1 + R2 + R3) – T Alarm sabotażowy 8 RX = (R1 + R2 + R3) ± T Alarm włamaniowy linia 01 Alarm włamaniowy linia 09 9 (R1 + R2 + R3) + T < RX Alarm sabotażowy W opisanym trybie dublowania linii DEOL identyfikowalne są obie składowe linie dozorowe, zwykle opisywane jako „n” oraz „n+8” (przykładowo: 01/09; 05/13; 08/16).Jeżeli nie wiesz, jakie sposoby połączeń czujek z centralą zastosować w Twoim SSWN – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment