JAK ZAPROJEKTOWAĆ SYSTEM TELEWIZJI DOZOROWEJ?

  |   Artykuły CCTV   |   No comment

Ostatnie lata przyniosły szybki rozwój technik elektronicznej ochrony mienia, a w szczególności telewizji dozorowej instalowanej zarówno jako uzupełnienie systemów sygnalizacji włamania i napadu (alarmowych), jak i jako samodzielny system ochronny. Telewizja dozorowa określana jest z angielskiego jako CCTV, który to skrót pochodzi od Closed Circuit TeleVision, czyli telewizja w układzie zamkniętym.

W ochronie mienia CCTV pełni rolę swoistego monitoringu ruchu w ramach zabezpieczenia osób i obiektów. Dopuszczenie nagrań CCTV jako dowodów działań przestępczych spowodowało wzrost znaczenia tego systemu zabezpieczeń. Pamiętać jednak musimy, że o jakości nagrania decyduje wiele czynników, które musimy uwzględnić już na etapie projektowania systemu CCTV:

  • odpowiednia konfiguracja i jakość urządzeń systemowych, głównie zespołu centralnego; rejestratorów, multiplekserów itp.
  • odpowiednie parametry jakościowe zastosowanych urządzeń wejściowych: kamer, obiektywów, konwerterów itp.
  • odpowiednie parametry jakościowe zastosowanych urządzeń wyjściowych: monitorów, modulatorów itd.
  • stosowna jakość zastosowanych przewodów
  • właściwy dobór zasilaczy
  • odpowiednie parametry sieci LAN

 

Wynika z tego, ze najważniejsze jest jak najwcześniejsze sprecyzowanie wymagań stawianych przed projektowanym systemem CCTV. W Polsce brak jest szczegółowych wytycznych związanych z parametrami technicznymi instalacji monitoringu telewizyjnego, co powoduje wiele kontrowersji, szczególnie w przypadku porównywania ofert cenowych. Opracowanie precyzyjnych wymagań użytkowych przed rozpoczęciem inwestycji umożliwi prawidłowe wykonanie projektu, a szczególnie optymalny dobór sprzętu uwzględniający wymagania i możliwości finansowe. Przed rozpoczęciem projektowania konieczne jest udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania, opracowane na podstawie Polskiej Normy EN 50132-7 „Systemy dozorowe CCTV w zastosowaniach dotyczących zabezpieczenia”:

1. Jakiego typu zagrożenia występują w naszym obiekcie (domu, sklepie, warsztacie, biurze…) i powinny być monitorowane? W tym punkcie musimy wskazać główne drogi wtargnięcia intruzów, drogi zagrożenia włamaniowego i napadowego, możliwości kradzieży naszego mienia z uwzględnieniem dróg wyniesienia lub wywozu itd. Przy określaniu zagrożeń kierujmy się zasadą szybkiego osiągnięcia celu przestępczego bez zwracania uwagi na ewentualne straty – wszak złodziej kradnąc przykładowo kasetkę z biżuterią nie będzie oszczędzał starochińskiej, porcelanowej wazy stojącej mu na drodze ewakuacji.

2. Co ma być monitorowane? Tutaj określamy – na podstawie punktu 1 – jakie obszary mają być obserwowane przez kamery, w jakich godzinach, porach dnia i w jakich dniach tygodnia. Określając obszar powinniśmy starać się wskazać miejsce usytuowania kamery oraz kąt widzenia, kierując się zasadą, iż najważniejsza jest możliwość rozpoznania przestępcy na podstawie zapisu video (stosowna jakość obrazu i powiększenie), ale konieczne jest też zarejestrowanie samego czynu przestępczego. Dla każdego obszaru definiujemy również sposób nagrania obrazu: ciągły, tylko w momencie detekcji ruchu, tylko przy wykryciu intruza przez czujki systemu alarmowego (SSWN),… Jednocześnie tu podejmujemy decyzję czy zastosujemy wyłącznie monitoring video, czy również audio?

3. Jaki jest cel monitorowania? Czy chodzi nam wyłącznie o możliwość obserwacji w czasie rzeczywistym, czy też potrzebujemy zapisać obrazy i przechowywać przez jakiś czas? Jaki to czas – kilka dni, tygodni, a może miesięcy? Czy zapisane nagrania będziemy tylko przeglądać „w razie potrzeby”, czy będą systematycznie kontrolowane i w przypadku zaistnienia zdarzeń nietypowych – archiwizowane trwale? Czy obsługiwać będziemy rejestrator lokalnie, czy zdalnie np.: przez sieć Ethernet lub nawet przez Internet? Czy naruszenie danej strefy ma generować jakiś sygnał alarmowy? A może wzywać ochronę fizyczną lub patrol interwencyjny?

4. Jaki ma być stopień automatyzacji monitoringu? Czy zastosujemy kamery ustawione na stałe, czy kamery szybkoobrotowe pozwalające na oglądanie różnych obszarów, przybliżanie (powiększanie) interesujących obiektów, a również automatyczne śledzenie obiektów ruchomych…? A może wystarcza nam kamery obrotowe z zaprogramowanymi na stałe drogami obserwacji (presety)?

5.W jakich warunkach mają pracować urządzenia monitoringu? Czy na zewnątrz pomieszczeń, czy wewnątrz? Jakie jest ogrzewanie i jaka temperatura otoczenia? A jakie jest zapylenie, zakurzenie, wilgotność?

6. Czy system musi być wielodostępowy i jaka jest wymagana jakość zapisu oraz podglądu przez LAN? Jakie ma być bezpieczeństwo transmisji sygnału?

7. Jakie będą możliwości wykonania konserwacji systemu i co jaki okres czasu winna być przeprowadzana?

Uzyskanie odpowiedzi na wszystkie pytania pozwoli szybko i precyzyjnie dobrać sprzęt i właściwie skonfigurować system CCTV.

Jeżeli już na tym etapie nie jesteś w stanie samodzielnie poprowadzić inwestycji – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

 

No Comments

Post A Comment