Jak dobrać obiektyw do kamery? Rodzaje obiektywów | Alkam Security

JAK DOBRAĆ OBIEKTYW DO KAMERY?

  |   Artykuły CCTV   |   No comment

Dobór właściwego obiektywu nie jest prosty – konieczne jest nie tylko dopasowanie obiektywu do danej kamery obiektywów jej cech charakterystycznych, ale przede wszystkim odpowiednie dobranie obiektywu do pola obserwacji, wielkości obiektywów typu obiektów (nieruchome – ruchome, przemieszczające się: wolno – szybko – bardzo szybko) jasności obiektywów rodzaju oświetlenia oraz jego zmienności itd.

Na początek należy określić kilka parametrów pozwalających dobrać rodzaj obiektywu:

a) kąt widzenia, ściśle zależny od ogniskowej; możemy wybrać obiektyw:

 • wąskokątny   – inaczej: teleobiektyw, w którym długość ogniskowej jest większa od przekątnej przetwornika
 • standardowy  – długość ogniskowej jest równa lub zbliżona do przekątnej przetwornika
 • szerokokątny – długość ogniskowej jest mniejsza od przekątnej przetwornika

Dokładne omówienie doboru obiektywów pod względem kąta widzenia i ogniskowej w rozdziale »Dobór ogniskowej obiektywu.

b)       rodzaj ogniskowej obiektywu – tym samym należy odpowiedzieć na pytanie, czy należy zastosować obiektyw o stałej czy zmiennej ogniskowej (zoom)? Zazwyczaj dopiero po pewnym czasie pracy systemu CCTV możemy dokładnie ustalić na obserwacji jakich obiektów należy się skoncentrować. Dlatego, nie patrząc na wyższą cenę, warto zastosować obiektywy o zmiennej ogniskowej – pozwoli to w miarę potrzeby zmienić (zawęzić lub poszerzyć) pole widzenia kamery. Do dyspozycji mamy obiektywy o ogniskowej:

 • stałej – możemy wybierać w typoszeregu produkowanych obiektywów o typowej wartości ogniskowej: 2,5;  3,6;  4,0;  6,0;  12,0;  16,0;  25,0;…
 • zmiennej – są to obiektywy zwane varifocal lub zoom, zalecane gdy wielkość obiektu się zmienia lub wymagana jest swoboda doboru ogniskowej; tu także stosowane są pewne typowe wartości: 3,5÷8; 2,7÷12;… (kamery 1/3″)lub 6÷12; 5÷50;… (kamery 1/2″) itd.
 • regulowana zdalnie – tak zwane obiektywy moto-zoom pozwalają na regulację kąta widzenia obiektywu, czyli „zbliżanie” i „oddalanie” obserwowanego obiektu w ramach potrzeb i w czasie obserwacji; takie obiektywy najczęściej spotyka się w kamerach współpracujących z głowicami szybkoobrotowymi

Dokładne omówienie doboru obiektywów pod względem kąta widzenia i ogniskowej w rozdziale »Dobór ogniskowej obiektywu.

c)       rodzaj przysłony w jaką wyposażony jest obiektyw:

 • bez przysłony – a właściwie z przysłona stałą, nieregulowalną – jest to tanie rozwiązanie, przeznaczone wyłącznie do stosowania w prostych kamerach i raczej wewnątrz pomieszczeń, gdzie nie ma silnych zmian jasności oświetlenia
 • z przysłoną ręczną – pierścień regulacji przysłony jest zamontowany na obiektywie, więc realnie przysłonę można wyregulować raz przy instalacji a później obiektyw praktycznie ma stała przysłonę
 • z przysłoną automatyczną – gdzie silnik krokowy sterowany z kamery (DC lub Video) stale ustawia wielkość przysłony stosownie do jasności generowanego na przetworniku kamery obrazu

Dokładne omówienie doboru rodzaju przysłony obiektywu w rozdziale »Wybór typu przysłony.

d) typ mocowania obiektywu – spotykane są dwa typy: C oraz CS; do kamer z mocowaniem typu CS możliwe jest zastosowanie obiektywu typu CS lub typu C z pierścieniem dystansowym (zwykle na wyposażeniu kamery).

e) dostosowanie wielkości obiektywu do wielkości przetwornika kamery – wielkość obrazu, jaki może być wytworzony przez obiektyw, podaje się w calach, podobnie jak wielkość przetwornika. Zazwyczaj producenci podają największy format przetwornika, z jakim dany obiektyw może współpracować. Obiektyw musi być dopasowany do wielkości przetwornika, przy czym zawsze można stosować większy obiektyw do kamery z mniejszym przetwornikiem, co w niektórych sytuacjach może być korzystne, jako że pozwala na zmniejszenie zniekształceń obrazu (zniekształcenia obiektywu zwiększają się wraz z oddalaniem się od osi optycznej). Przy tym samym obiektywie mniejszy przetwornik spowoduje wyświetlenie mniejszego fragmentu obserwowanego obiektu. Spotykane są obiektywy do przetworników 1”, 2/3”, 1/2”, 1/3”, 1/4” oraz 1/5”.

A teraz kilka uwag dotyczących doboru obiektywu do kamery i problemów jakie przy tym możemy napotkać:

 • Problem braku ostrości – występuje na styku kamera – obiektyw. Otóż w kamerach ostrość obrazu, czyli możliwość rozróżnienia szczegółów, jest limitowana rozdzielczością przetwornika. Regulacja polega na zmianie położenia centrum optycznego obiektywu w odniesieniu do przetwornika. Zdarza się, że mimo regulacji ostrości w obiektywie – nie można uzyskać ostrego obrazu. Najczęściej występuje to w skrajnych położeniach regulacji ostrości obiektywu – w takim wypadku należy poluzować kluczem imbusowym (jest na wyposażeniu prawie każdej kamery) śrubę mocującą pierścień osadczy obiektywu (w który wkręcany jest obiektyw), a następnie ustawić możliwie najlepszą ostrość obrazu, przekręcając obiektyw wraz z pierścieniem osadczym. Regulacja taka powinna być przeprowadzona przy najkrótszej ogniskowej i ostrości ustawionej na nieskończoność. Regulacji ostrości należy dokonywać przy maksymalnym otwarciu przysłony, stosując np. filtr szary. Faktem jest, że praktycznie bardzo rzadko się zdarza, aby pierścień osadczy obiektywu w kamerze wymagał regulacji.
 • Eliminacja odblasków w zakresie światła widzialnego – nawet właściwy dobór ogniskowej i przysłony nie zawsze pozwala osiągnąć dobry obraz. Zazwyczaj głównym problemem są różnego rodzaju odblaski od ścian, podłóg, szyb, mebli, a także od szyb, przez które prowadzimy obserwację. W zasadzie jedyną możliwością wyeliminowania odblasków jest stosowanie filtrów polaryzacyjnych montowanych przed obiektywem. Filtr polaryzacyjny przepuszcza fale świetlne tylko jednej polaryzacji, obracając filtr wokół jego osi zmieniamy także polaryzację fali, która przez niego przechodzi. Obracając filtr wokół jego osi można znaleźć takie położenie, w którym dominująca polaryzacja światła odbitego zostanie maksymalnie wytłumiona, a tym samym odblask zostanie zminimalizowany.
 • Obiektyw a podczerwień – kamery monochromatyczne są czułe nie tylko w zakresie światła widzialnego, ale i w zakresie podczerwieni. Powoduje poważne komplikacje, gdy natężenie promieniowania podczerwonego będzie bardzo silne, to automatyka kamery ustawi optymalną jakość obrazu dla tego rodzaju światła, a nie dla światła widzialnego. Objawi się to zafałszowaniem jasności obrazu w zakresie światła widzialnego, czy też problemów z uzyskaniem dobrej ostrości obrazu. Wyeliminowanie tego zjawiska jest możliwe po zastosowaniu filtrów przepuszczających tylko promieniowanie widzialne (IR–cut). Innym aspektem tego zjawiska jest problem odwrotny, czyli obserwacja w paśmie podczerwieni (współpraca z reflektorami podczerwieni oświetlającymi teren przy braku światła widzialnego) – tu należy zastosować filtr przepuszczający tylko promieniowanie podczerwone (IR–pass).
 • Montaż filtrów – jest możliwy tylko do obiektywów, które są do tego przystosowane, tzn. posiadają odpowiednią średnicę i gwint. W obiektywach do kamer 1/2” i 1/3” występują następujące średnice gwintów: 30,5, 40,5 oraz 43 mm.
 • Prawidłowy dobór obiektywu jest tak samo ważny, jak wybór kamery – zła jakość obiektywu może znacznie obniżyć ogólną jakość funkcjonowania systemu CCTV. Zawsze należy brać pod uwagę następujące czynniki:
 • pole widzenia obiektywu, podawane przez producentów w dokumentacji, może być nawet znacznie zmniejszone wskutek zbyt dużego rastra obrazu (overscan) w urządzeniu wyświetlającym obraz,
 • oświetlenie sensora obrazu w kamerze jest określone przez liczbę aperturową oraz liczbę transmisyjną obiektywu, które to wielkości zależą od konstrukcji obiektywu,
 • wewnętrzne odbicia światła w obiektywie lub „mora” znacznie pogarszają jakość obrazu,
 • niektóre obiektywy o zmiennej ogniskowej narażone są na zjawisko rampingu, polegające na zwiększaniu się efektywnej liczby aperturowej obiektywu wraz ze wzrostem długości ogniskowej.

 

Z uwagi na nieprzewidywalne warunki ekspozycji, najlepiej, po dokonaniu wyboru kamery i obiektywu, zbadać działanie zestawu w warunkach miejsca instalacji lub jak najbardziej zbliżonych.

Na koniec jeszcze jedna ważna uwaga: często w celach oszczędnościowych rezygnujemy z zastosowania dwóch kamer na rzecz jednej z obiektywem o dużym kącie obserwacji, czyli o małej ogniskowej. Trzeba jednak pamiętać, że choć poszerzając pole widzenia kamer, ograniczamy ich ilość potrzebną do obserwacji tego samego terenu – to jednocześnie zmniejszamy rozróżnialność szczegółów, niejednokrotnie bardzo ważnych z punktu widzenia skuteczności ochrony.

 

Jeżeli nadal nie wiesz jak dobrać obiektyw do warunków terenowych i miejsca obserwacji – przeczytaj następne rozdziały bądź skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment