INTEGRACJA SYSTEMÓW OCHRONY MIENIA - Alkam Security

INTEGRACJA SYSTEMÓW OCHRONY MIENIA

  |   Artykuły CCTV   |   No comment

Zazwyczaj w jednym obiekcie instalowane są dwa systemy ochronne:

 • SSWN –  System Sygnalizacji Włamania i Napadu, zwany popularnie systemem alarmowym
 • CCTV –  System Telewizji Obserwacyjnej

Jeszcze niedawno oba te systemy konfigurowano jako niezależne. W dobie obecnej producenci oferują urządzenia tak skonstruowane, aby była możliwość ich wzajemnego połączenia i zapewnienia współpracy w celu zwiększenia stopnia ochrony obiektu przed intruzami i sytuacjami alarmowymi.

Cechą wspólną obu systemów jest zasilanie głównie napięciem stałym 12 V, dzięki czemu nie na problemów ze współpracą urządzeń obu grup, co pozwala na budowę systemów o wysokim współczynniku skuteczności ochrony i dozoru.

Urządzenia SSWN można podzielić na dwa zespoły: infrastrukturę i czujki. Do zespołu infrastruktury zaliczamy centralę i manipulatory oraz wszelkie urządzenia wyjściowe: sygnalizatory, urządzenia monitoringu i powiadamiania (GSM, telefon, radio, e-mail), a również urządzenia wykonawcze, w tym urządzenia rejestrujące, których zadaniem jest rejestracja sytuacji alarmowych. Do zespołu drugiego zaliczamy wszelkie czujki, które dostarczają do centrali systemu informacji o naruszeniu strefy bezpieczeństwa, wystąpieniu sytuacji alarmowej lub przekroczeniu wartości ekstremalnej. do najczęściej spotykanych zaliczamy:

 • czujki ruchu, głównie pasywne podczerwieni (PIR), mikrofalowe (MW) oraz ultradźwiękowe (US), oraz dualne wykorzystujące dwa detektory z wyżej wymienionych; kryterium alarmu dla tych czujek jest zmiana sygnału docierającego do detektora w wyniku przemieszczania się intruza generującego promieniowanie IR różne od promieniowania tła (PIR) lub w skutek zjawiska Dopplera  (US i MW)
 • bariery podczerwieni, czujki aktywne złożone z nadajnika i odbiornika, dla których kryterium alarmu jest przerwanie kontaktu optycznego między nadajnikiem, a odbiornikiem
 • czujka stłuczenia szyby, mikrofonowe urządzenie reagujące na częstotliwości fal charakterystyczne dla uderzenia w taflę szklaną oraz dla tłuczenia szkła
 • czujki udarowe, zwane również wibracyjnymi i reagujące na wstrząsy będące następstwem uderzenia.
 • czujki otwarcia drzwi, okien, najczęściej magnetyczne, zwane też kontaktronowymi lub czujki elektromechaniczne stykowe
 • czujki przekroczenia progowego stężenia gazu (wodoru, dwutlenku węgla, metanu, butanu, par chloroformu)
 • optyczne czujki dymu
 • czujki przekroczenia progowego poziomu cieczy i inne.

 

Wyjścia alarmowe prawie wszystkich czujek są przystosowane do podłączenia do typowych urządzeń wyposażonych w wejścia stykowe typu NO lub NC – pozwala to na bezpośrednie połączenie urządzeń SSWN oraz urządzeń CCTV bez dodatkowych adapterów czy konwerterów.

Najczęściej połączenie systemów ochronnych polega na wykorzystaniu wyjść i wejść alarmowych zlokalizowanych w centrali SSWN (lub module rozszerzeń czy module wyjść programowalnych) oraz w rejestratorze lub multiplekserze CCTV. Dzięki temu powstaje swoiste sprzężenie zwrotne:

 • momencie wykrycia ruchu czy innego zjawiska stanowiącego kryterium alarmu przez czujki następuje, przez jedno z wyjść programowalnych SSWN, podanie sygnału na wejście alarmowe CCTV, a w konsekwencji uaktywnienie zapisu alarmowego na rejestratorze, najczęściej poprzedzone nagraniem w trybie prealarmowym
 • w momencie detekcji ruchu na obrazach rejestrowanych w systemie CCTV następuje uaktywnienie wyjścia alarmowego, co z kolei aktywuje wejście alarmowe SSWN i powoduje wygenerowanie odpowiednio zaprogramowanego alarmu (optyczno – akustycznego wraz z uaktywnieniem toru monitoringu alarmu)

 

Dzięki temu każdemu wykryciu zjawiska alarmowego zarówno w strukturze SSWN, jak i w CCTV – zawsze towarzyszy alarm oraz nagranie obrazów z kamer. Funkcja nagrywania prealarmowego często pozwala na zobaczenie i udokumentowanie zapisem przyczyny alarmu.

Zapis cyfrowy w systemach CCTV stworzył dodatkowe możliwości: na przykład w chwili wykrycia obecności intruza przez czujki SSWN, nie tylko możliwe jest załączenie rejestracji obrazu i fonii na twardym dysku, ale dodatkowo możliwe jest przesłanie alarmowego MMSa lub e-maila na wcześniej zaprogramowane adresy.

Jeżeli nie wiesz jak połączyć system CCTV z SSWN – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment