INNE URZĄDZENIA WYJŚCIOWE - Alkam Security

INNE URZĄDZENIA WYJŚCIOWE

  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

Poza wyżej wymienionymi, często spotyka się inne urządzenia stanowiące komunikatory pomiędzy SSWN a użytkownikiem. Należą do nich:
Komputer, który wraz z odpowiednim oprogramowaniem stanowi alternatywny sposób komunikowania się z systemem alarmowym nie tylko w czasie programowania centrali, ale również w czasie eksploatacji w celu obserwacji bieżącego stanu systemu i nadzoru nad rejestrem zdarzeń. Rozwiązanie to ma tę zaletę, że monitor komputera daje o wiele większe możliwości wizualizacji stanu systemu ochronnego, a obsługa staje się bardziej intuicyjna. Możliwość obsługiwania SSWN z pomocą komputera jest szczególnie przydatna przy dużych systemach w dużych obiektach takich jak biurowce, muzea, fabryki, magazyny itp., gdzie znaczna jest liczba chronionych pomieszczeń i osób uprawnionych do poruszania się po nich.
Lampki sygnalizacyjne zdarzeń systemowych, najczęściej wykonane w formie diod LED w odpowiednich obudowach. Do najpopularniejszych należą lampki sygnalizujące: uzbrojenie danej partycji, załączenie opóźnienia przy pomocy symulatora wejścia zbudowanego na radiolinii, aktywność konkretnej czujki lub grupy czujek itd.
Mapy synoptyczne systemu – pozwalające na szybkie określenie aktualnego stanu systemu na podstawie obserwacji diod LED odpowiadających poszczególnym urządzeniom i opisujących ich stan. Dzięki mapom synoptycznym łatwo zidentyfikować miejsce powstania i rodzaj alarmu, gdyż każda z diod LED zwykle informuje: brakiem świecenia, że dana czujka czuwa i nie jest pobudzona, natomiast świeceniem w różnych kolorach – pobudzenie, sabotaż lub awarię czujki.
Urządzenia wykonawcze typu: elektrozawory gazów i cieczy, sterowniki klap wentylacyjnych, przekaźnikowe włączniki / wyłączniki do sterowania np. oświetleniem, wentylacją, klimatyzacją, ogrzewaniem, zamykaniem bram, opuszczaniem rolet, zamykaniem okien itd.

Jeżeli nadal nie wiesz, jakie urządzenia wyjściowe są potrzebne w Twoim SSWN – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment