ELEMENTY REGULACYJNE W KAMERACH

  |   Artykuły CCTV   |   No comment

Elementy regulacyjne w kamerach – możliwość regulacji parametrów pracy występuje w kamerach wyższej klasy, pozwalając na dopasowanie do warunków otoczenia i uzyskanie poprawnego obrazu nawet w bardzo trudnych warunkach. Proste kamery, bez możliwości regulacji, są przydatne w otoczeniu o małej zmienności oświetlenia, przy ograniczonych wymaganiach i wystarczającej małej głębi ostrości.

Automatyczna regulacja w kamerach – pozwala na samoczynna regulację parametrów pracy kamery w zależności od zmieniających się warunków otoczenia. poniżej wymieniono podstawowe układy:

 

 • EI – czasem EAI – Elektroniczna przesłona (Electronic Automatic Iris) układ elektroniczny automatycznie dopasowujący czułość przetwornika do warunków oświetlenia i symulujący otwieranie / przymykanie przesłony. Stosować należy wyłącznie w warunkach mało zmiennego oświetlenia. Pozwala na zastosowanie prostych i tanich obiektywów o stałej lub ręcznie regulowanej przysłonie.
 • AI – Automatyczna przesłona (Auto Iris) to funkcja kamery wyprowadzająca sygnały sterowania specjalnymi obiektywami wyposażonymi w przesłony otwierane / zamykane silnikami krokowymi. Ta funkcja umożliwia dobranie stałej ilości światła padającego na przetworniki, niezależnie od zmiennych warunków oświetlenia. W kamerze migawka elektroniczna ustawiana jest automatycznie na 1/50 sekundy. Funkcja pozwala kamerze z obiektywem AI pracować poprawnie w warunkach bardzo dużych i szybkich zmian oświetlenia, gdzie zwykła kamera nie może być zastosowana. Powszechnie stosowane są dwa tryby sterowania przysłoną w obiektywach typu AI:
 • VIDEO IRIS – sterowanie sygnałem proporcjonalnym do jasności oświetlenia, wyprowadzonym z kamery do obiektywu, gdzie sygnał jest wzmacniany, kompilowany i kierowany do sterowania silnika krokowego zamykającego / otwierającego przysłonę. Z uwagi na zamontowanie układu sterującego w obiektywie – obiektyw typu Video-Iris posiada 2 potencjometry:
 • LEVEL – ustalający progowy poziom jasności, zmieniany od H (high) do L (low).
 • ALC – ustalający szybkość reakcji na zmiany oświetlenia; można zmieniać od P (peak) do A (average). W pierwszym przypadku reakcja następuje na podstawie zmian w najjaśniejszym punkcie ekranu, w drugim – dzięki uśrednianiu – na podstawie średniej jasności całego obrazu.
 • DC IRIS – sterowanie bezpośrednio silnika krokowego przysłony obiektywu sygnałem stałoprądowym o zmiennej polaryzacji, wyprowadzonym z kamery z wewnętrznego układu pomiarowego jasności obrazu. W tym przypadku oba potencjometry regulacyjne LEVEL oraz ALC znajdują się w kamerze, a obiektyw jest wyposażony tylko w silnik krokowy przysłony. Dzięki temu obiektywy DC IRIS są tańsze od VIDEO IRIS i zawsze warto sprawdzić, czy kamera posiada sterownik i wyjście umożliwiający ich wykorzystanie.

Jeżeli kamera posiada wyjście do sterowania obiektywami typu VIDEO IRIS oraz DC IRIS – posiada również przełącznik wyboru typu sterowania, zwykle oznaczony V / DC lub Video / DC.

 • ES lub AES – Elektroniczna Migawka (Atomatic Electronic Shutter) to funkcja ustawiająca czas, przez który – po uprzednim rozładowaniu (reset) – są akumulowane ładunki elektryczne w pikselach matrycy przetwornika kamery. Po upływie czasu ustawionego jako czas „otwarcia migawki”, wszystkie ładunki zgromadzone na pikselach są równocześnie przenoszone do układu pikseli zasłoniętych fizycznie przed padającym światłem. Czas „otwarcia migawki” jest automatycznie ustawiany w zależności od ilości światła docierającego do przetwornika; możliwe są nastawy w zakresie od 1/50 s do 1/100 000 s. W bardziej zaawansowanych technologicznie kamerach spotyka się możliwość ręcznego ustawienia migawki. Przy regulacji ręcznej należy pamiętać, że wydłużenie czasu naświetlania przetwornika – zwiększa czułość kamery, ale spada “odświeżanie” obrazu i zaczyna być widoczna poklatkowość, szczególnie przy długich czasach naświetlania.
 • AGC – Automatyczna regulacja wzmocnienia (Automatic Gain Control) utrzymuje stały poziom sygnału wyjściowego zwiększając tym samym odstęp sygnał – szum, dzięki czemu obraz jest bardziej wyraźny lecz traci na naturalności. Wyłączenie powoduje poprawę naturalności, ale zwiększa stopień zaszumienia.
 • BACKLIGHT – Automatyczna regulacja intensywności oświetlenia tła, czyli obiektów położonych za głównym obserwowanym obiektem.
 • BLC (Back Light Compensation) to funkcja pozwalająca poprawić jakość prześwietlonego obrazu, włącza się w  momencie, kiedy więcej niż 50% centralnej części przetwornika jest prześwietlonych.
 • EKLIPSE – funkcja pozwalająca zasłonić prześwietlone punkty; podobnie jak funkcja BLC zwiększa wyrazistość obrazu.
 • FLON – funkcja pozwalająca na wyeliminowanie migotania obrazu.
 • GAIN – ustawienie szybkość reakcji przesłony na zmiany oświetlenia.
 • L.L. / INT – rzadko spotykany przełącznik, stosowany wyłącznie w kamerach zasilanych napięciem przemiennym; pozwala na synchronizację albo z siecią zasilającą 50 Hz, albo na synchronizację z wykorzystaniem taktowania rezonatora kwarcowego, wbudowanego wewnątrz kamery.
 • MES –  ręczna elektroniczna migawka (Manual Electronic Shutter), pozwala na manualny wybór czasu naświetlania, zazwyczaj spośród następujących wartości: 1/50 s, 1/120 s, 1/250 s, 1/500 s, 1/1000 s, 1/2000 s, 1/5 000 s, 1/10 000 s oraz 1/12 000 s.
 • Y/C OUT – dodatkowe, alternatywne gniazdo sygnału wizji typu mini-DIN; informacja o obrazie jest przenoszona odrębnymi sygnałami luminancji ‑ Y i chrominancji ‑ C. Luminancja jest informacją o jasności obrazu, natomiast chrominancja niesie dane o kolorze.
 • WB – balans bieli (White Balance), funkcja pozwalająca na korektę obrazu w związku z różnym rodzajem oświetlenia: w najprostszej postaci sprowadza się ona do przełącznika IN (światło sztuczne) / OUT (światło naturalne); w kamerach bardziej zaawansowanych technologicznie spotyka się możliwość indywidualnych ustawień tego parametru.
 • AWB/PWB – przełącznik pozwalający na wybór, czy balans bieli ma być ustawiany automatycznie (AWB), czy też manualnie (PWB). W ustawieniu automatycznym temperatura kolorów waha się w granicach 1800 K ÷ 2000 K, natomiast w pozycji manualnej automat jest wyłączony i balans bieli ustawia się za pomocą dodatkowego potencjometru lub przełącznika.
 • MIRROR – funkcja generująca lustrzane odbicie obrazu.
 • INVERSE – funkcja zamieniająca w czarno-białym obrazie punkty jasne na ciemne i odwrotnie, natomiast w obrazie kolorowym zamieniająca barwy na przeciwstawne, co w efekcie daje obraz znany z fotografii klasycznej jako negatywowy.

 

Jeżeli nie rozumiesz pojęć tu zawartych i masz wątpliwości, jak i po co reguluje się kamery – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment