DOBÓR OGNISKOWEJ OBIEKTYWU

  |   Artykuły CCTV   |   No comment

Najczęściej z danych katalogowych znamy rozmiar przetwornika, a z pomiarów jesteśmy w stanie ustalić odległość obiektu od obiektywu kamery i jego rozmiary. Znając te dane – możemy wyliczyć ogniskową f z prostej zależności (twierdzenie Talesa):

f / L = h / H               skąd :             f = h L / H

Dla danego rozmiaru przetwornika i danej ogniskowej f można wyliczyć kąt widzenia kamery f.

f = 2arc tg(h/2f) = 2arc tg(H/2L)

 

Trzeba zaznaczyć, że długość ogniskowej jest odwrotnie proporcjonalna do kąta widzenia kamery.

Należy zauważyć, iż kąt widzenia w płaszczyźnie poziomej wynoszący 30 stopni jest podobny do kąta widzenia człowieka. Okazuje się, że taki kąt jest osiągany wtedy, gdy ogniskowa jest równa przekątnej przetwornika. Przykładowo taki kąt widzenia ma obiektyw o ogniskowej 1/4” = ~6,3 mm, wraz z przetwornikiem 1/4”.

Ważne jest też to, że z uwagi na prostokątny kształt przetwornika obliczenia należy oddzielnie wykonać zarówno w płaszczyźnie pionowej, jak poziomej. Dla uproszczenia tych obliczeń są stosowane specjalne kalkulatory, wykresy, tabele, a także specjalna lunetka zwana view finder. zawsze jednak, a przynajmniej w miarę możliwości, należy także przeprowadzić próby terenowe, gdzie można dobrać spośród wielu obiektywów te, które najlepiej spełnią swe zadanie.

Dobór ogniskowej na podstawie wykresów sprowadza się do odczytania wartości ogniskowej w zależności od wysokości / szerokości i odległości od obiektu, oraz od formatu przetwornika. Ich wadą jest mała dokładność, spowodowana niemożnością przygotowania wykresów dla każdego możliwego przypadku.

Lunetka view finder jest ustawiana w miejscu, gdzie ma być zainstalowana kamera, po czym dokonuje się regulacji pierścieniami lunetki, do momentu, aż osiągniemy pożądany zakres obserwacji. Wtedy należy na skali lunetki dokonać odczytu wartości szukanej ogniskowej.

Kalkulatory mają postać dwóch współosiowych kół z naniesionymi liczbami – ustawiając odległość i wielkość obiektu, a następnie wybierając format przetwornika – odczytujemy wartość wymaganej ogniskowej.

Stosując najbardziej niezawodną metodę obliczeń – pamiętać należy, aby używać jednolitych jednostek, czyli wszędzie konsekwentnie stosować trzeba albo metry albo milimetry, albo stopnie albo radiany. Osobny problem stanowi fakt, że fizyczna przekątna przetwornika (przekątna matrycy aktywnej) jest mniejsza od przekątnej podawanej w katalogach, a zatem również matryca aktywna ma mniejsze szerokość i wysokość – co obrazuje poniższa tabelka:

 

Katalogowa przekątna przetwornika

Rzeczywista przekątna przetwornika

Rzeczywiste wymiary przetwornika –

szerokość x wysokość

cale

mm

cale

mm

mm

1”

25,4

40/64”

16

9,6 x 12,8

2/3”

16,9

28/64”

11

6,6 x   8,8

1/2”

12,7

20/64”

8

4,8 x   6,4

1/3”

8,5

15/64”

6

3,6 x   4,8

1/4”

6,4

10/64”

4

2,7 x   3,6

 

Aby uprościć przeliczenia stosuje się również tabele przeliczeniowe – poniżej zamieszczamy tabele dla najczęściej spotykanych przetworników 1/2”,  1/3”  i 1/4”.

Jak posługiwać się tabelami? Wyjaśnimy na konkretnym przykładzie:

  • znamy wielkość przetwornika kamery – w naszym przykładzie niech to będzie 1/3” (cala),
  • znamy odległość do obserwowanego obiektu – obserwować mamy strefę wejścia w odległości ok. 20 metrów.
  • znamy szerokość i wysokość obiektu – wejście ma wysokość 2,2 m, a szerokość 8,0 m.

 

Z tabeli »Wysokość obiektu obserwowanego w funkcji odległości dla przetwornika 1/3”, w kolumnie odpowiadającej odległości 20 m, odnajdujemy żądaną wysokość obiektu 2, 2 m. Liczba ta jest położona w tabeli na przecięciu „naszej” kolumny i poszukiwanego wiersza – z lewej strony tego wiersza odczytujemy wartość poszukiwanej ogniskowej: 33,0 mm. Analogicznie postępujemy odnajdując ogniskową w zależności od szerokości obiektu – tym razem stosujemy tabelę »Szerokość obiektu obserwowanego w funkcji odległości dla przetwornika 1/3”. Również w kolumnie dla odległości 20 m odnajdujemy wartość szerokości obiektu i odpowiadającą ogniskową – 12,0 mm.

Stosujemy mniejsza wartość ogniskowej, aby obserwować w większym kacie widzenia. Co prawda widzimy teoretycznie na wysokość aż 6 metrów, ale przy dłuższej od 12 mm ogniskowej – nie widzielibyśmy całej szerokości wejścia (np. dla ¦ = 33 mm widzielibyśmy tylko 2,9 m szerokości wejścia).

 

 

 

Analizując wzory i tabele zauważamy, iż zmniejszając format przetwornika zmniejszamy kąt widzenia, wizualnie objawia się to zwiększaniem ilości rozróżnianych szczegółów obrazu.

Jeśli nadal nie umiesz wybrać ogniskowej obiektywu do pola obserwacji – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

 

No Comments

Post A Comment