Czujka dualna (zespolona) - co to jest? | Alkam Security

CZUJKI ZESPOLONE

  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

Czujka ruchu, pasywna, podczerwieni (PIR) wykazuje ekstremalną czułość dla ruchu odbywającego się w poprzek osi optycznej tej czujki. Wynika z tego, że czujkę należy umieścić prostopadle do kierunku spodziewanego ruchu intruza: np. na drodze od drzwi do okna. Natomiast czułość detektora ultradźwiękowego (US) lub mikrofalowego (MW) jest największa dla ruchu poosiowego. Zatem czujkę należy umieścić w kierunku spodziewanego ruchu intruza.

Pojawia się wobec tego pytanie, czy nie można jakoś skonstruować zespołu czujek wykazującego pełną czułość dla ruchu w dowolnym kierunku, byle wewnątrz chronionego obszaru? Powstała koncepcja stworzenia czujki dwudetektorowej, np.: PIR + US lub PIR + MW. Dodatkowo taka czujka powoduje eliminację fałszywych alarmów, gdyż przykładowo: IR jest bardzo czuły na skutki konwekcji, a mikrofala tych skutków nie widzi. Z kolei mikrofala przenika przez ścianki, okna, drzwi, które stanowią nieprzekraczalną barierę dla czujki PIR.

Powstałe czujki zespolone to czujki złożone z dwóch, różnych detektorów. Najczęściej spotyka się połączenie detektora PIR z detektorem mikrofalowym. Detektory ultradźwiękowe są obecnie mało wykorzystywane z przyczyn opisanych w rozdziale 25. Natomiast spotyka się inne kombinacje: detektor PIR i czujka stłuczenia szkła, detektor PIR i czujka zmian ciśnienia. Można spotkać również czujki zespolone złożone z dwóch takich samych detektorów np. podwójny PIR.

Działanie czujki zespolonej omówimy na podstawie algebry zbiorów – podstawy logiki. W czujce zabudowane są dwa detektory, które traktujemy jako argumenty algebry Boole’a i oznaczymy jako „p” oraz „q”. Analizując wynikową generację alarmu (alarm = logiczne „1”, brak alarmu = logiczne „0”) w przypadku wygenerowania alarmu przez poszczególne detektory, zauważamy, że pomiędzy detektorami mogą zachodzić dwie następujące relacje:
koniunkcji (AND). W tej relacji czujka wygeneruje alarm wtedy i tylko wtedy, gdy oba detektory zostaną pobudzone, co wynika z tablicy prawdy dla koniunkcji:

p
q
p È q
0
0
0
1
0
0
0
1
0
1
1
1

Czujki zespolone zbudowane z dwóch detektorów w relacji koniunkcji nazywamy czujkami dualnymi.
alternatywy (OR). W tej relacji czujka wygeneruje alarm wtedy, gdy choć jeden z detektorów zostanie pobudzony, co wynika z tablicy prawdy dla alternatywy:

p
q
p Ù q
0
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1

Czujki zespolone zbudowane z dwóch detektorów w relacji alternatywy nazywamy czujkami podwójnymi.

Oczywiście czujki zespolone mogą być tak skonstruowane, aby mogły realizować obie relacje w zależności od potrzeb i życzenia instalatora. Zazwyczaj służy do tego mikroprzełącznik, którym ustawiamy czujkę do pracy w trybie AND albo OR.

Największe zastosowanie w SSWN znalazły zespolone czujki dualne zbudowane z połączenia detektora pasywnego podczerwieni oraz detektora mikrofalowego. Pamiętać trzeba, że podwójna technika detekcji w trybie koniunkcji to nie to samo, co dwie różne czujki w jednej obudowie. Jeżeli jeden detektor wykryje intruza, wówczas czujka oczekuje przez pewien czas (rzędu kilku … kilkunastu sekund) na potwierdzenie tego faktu przez drugi detektor. Nie jest konieczne, aby oba detektory zadziałały w tym samym czasie. Wyjścia detektorów dołączone są z reguły do bramki logicznej AND, która wygeneruje sygnał alarmu, gdy intruz zostanie wykryty przez oba detektory. Należy jednak podkreślić, iż przełączenie trybu pracy czujki na OR powoduje, że alarm jest wyzwalany w przypadku wygenerowania sygnału przez co najmniej jedną z czujek.

Czujki dualne wykazały kilkudziesięciokrotny wzrost czułości w stosunku do pojedynczej czujki PIR albo MW. Ponadto w takim połączeniu prawdopodobieństwo wygenerowania fałszywego alarmu zostało ponad 100-krotnie zredukowane. Stosuje się je wszędzie tam, gdzie występują ruchy konwekcyjne powietrza: w kotłowniach, kuchniach, przy kominkach, na klatkach schodowych, w suszarniach, wiatrołapach i garażach, oraz wszelkich pomieszczeniach z silną wentylacją lub klimatyzacją.

Jeżeli nadal nie wiesz gdzie zastosować trzeba czujki dualne – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment