Czujka wibracyjna - zasada działania | Alkam Security

CZUJKI WIBRACYJNE

  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

Jednym z istotnych elementów ochrony wewnętrznej obiektów są czujki wibracyjne. Wyposażone w detektory piezoceramiczne, reagują na drgania mechaniczne podłoża, do którego są przymocowanie oraz na pojedyncze, ale silne wstrząsy podłoża (np.: uderzenia w drzwi, okna, ściany i stropy chronionego pomieszczenia). Amplituda, częstotliwość i czas trwania sygnału dostarczonego przez sensor jest analizowana w specjalnym procesorze czujki. Każda próba przebicia się do obiektu chronionego (np.: kucie, wiercenie, uderzanie ciężkim narzędziem) powoduje wystąpienie kryterium alarmu
.
Nowoczesne mikroprocesorowe czujki wibracyjne (ang.: vibration sensors) są kalibrowane (ustawianie progowej czułości zadziałania) w sposób automatyczny, często w trybie tzw. samouczenia się. Czujka rejestruje liczbę standardowo występujących drgań w zadanym interwale czasu (np. 15 s), oraz ich intensywność (amplitudę). Podczas normalnej pracy czujka będzie generować sygnał alarmu jedynie wówczas, gdy wystąpią wstrząsy o większej amplitudzie, albo gdy wystąpią z większą częstotliwością. Takie rozwiązanie zapewnia bardzo wysoka skuteczność ochronną przy dużej odporności na fałszywe alarmy. Czujki tego rodzaju posiadają wiele dodatkowych funkcji stanowiących pewne udogodnienie zarówno przy instalacji, jak i w trakcie eksploatacji, np.: pamięć pierwszej detekcji, pamięć kolejności wykrycia w grupie identycznych czujek, zdalne kasowanie pamięci (LED) itd.

Przy instalacji czujek wibracyjnych trzeba przestrzegać kilku zasad:
bardzo ważne jest, aby powierzchnia w miejscu montażu była czysta i pozbawiona wszelkich nierówności, gdyż podstawa czujki musi przylegać dokładnie do podłoża na całej powierzchni
zaleca się, aby najodpowiedniejsze miejsce posadowienia czujki dobierać doświadczalnie.

Istnieje odmiana czujek wibracyjnych najskuteczniej wykrywających wibracje towarzyszące tłuczeniu szkła – są to wibracyjne czujki zbicia szyby. Charakter ich pracy polega na wykrywaniu drgań szyby, do której bezpośrednio przyklejona jest czujka. Należy pamiętać, ze w tego typu czujkach, aby wyeliminować fałszywe alarmy, należy stosować detekcję sygnałów w paśmie ultradźwięków, ale fale ultradźwiękowe są bardzo tłumione przez ramy okienne, co powoduje znaczne osłabienie sygnału wykrywanego przez czujkę.

Czujki wibracyjne mogą być stosowane również do ochrony obiektów ruchomych (kasy, regały przesuwne, szuflady). Są to zwykle detektory o specjalnej konstrukcji, opartej na wibrującym elemencie (kulka, wałek, pręt) o stosunkowo dużej masie, który podczas drgań zwiera obwód elektryczny. Należałoby właściwie zaliczyć je do grupy mikrowyłączników, gdyby nie fakt występowania bardzo rozbudowanego zespołu quasi–logicznej analizy sygnału z przetwornika pierwotnego.

Jeśli nie wiesz, czy w Twoim SSWN potrzeba zastosować czujki wibracyjne – przeczytaj następny rozdział bądź skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment