CZUJKI SPECJALNE - Alkam Security

CZUJKI SPECJALNE

  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

Czujki podczerwieni, mikrofalowe, dualne, wibracyjne, stłuczeniowe oraz czujki dymu  to podstawowe urządzenia stosowane w systemach alarmowych. Od nich zależy stopień bezpieczeństwa obiektu oraz odporność na fałszywe alarmy. Dobór rodzaju czujki zależy od wymagań oraz warunków środowiskowych.

Szeroki wybór rodzajów i typów czujek dostępnych na rynku sprawia, że łatwo znaleźć odpowiednie urządzenia, które dostatecznie zabezpieczą budynek.

Do podstawowych parametrów czujek należą:
– zasięg działania
– odporność na fałszywe alarmy
– odporność na zwierzęta
– regulacja poziomów czułości
– automatyczna kompensacja temperatury
– odporność na zakłócenia EMI i RFI
– zakres temperatur pracy
– antymasking
– zabezpieczenie antysabotażowe

Wybrane czujki specjalne stosowane w systemach alarmowych:

Czujki dualne – są to czujki które wykorzystują podczerwień i mikrofale. Używane są w pomieszczeniach w których występuje  szybka zmiana temperatury np.: garaże, kotłownie, kuchnie.
Czujki mikrofalowe – opierające swe działanie na zjawisku Dopplera. Wykrywają ruch obiektów i najczęściej wykorzystywane są w ochronie obwodowej w postaci np.: barier mikrofalowych umożliwiających ochronę dużych obszarów.
Czujki wibracyjne – nazywane również czujkami wstrząsowymi lub udarowymi. Wykorzystywane przy zabezpieczaniu np.: sejfów, gablot, witryn sklepowych narażonych na uderzenia mechaniczne.
Czujki zbicia szyby – nazywane również czujkami stłuczeniowymi służące do zabezpieczenia okien, szyb, witryn sklepowych. Są to czujki mikrofonowe wykorzystujące analizę dźwięku tłuczonego szkła oraz wrażliwe na falę uderzeniową powstającą przy uderzeniu.
Czujki dymu – wykorzystywane w systemach sygnalizacji pożarowej oraz jako elementy systemów alarmowych. Działają na zasadzie detekcji optoelektronicznej wykrywając zmniejszenie przejrzystości powietrza powstające w przypadku wystąpienia pożaru.
Czujki temperatury – czujki wykrywające przekroczenie pewnej zadanej temperatury granicznej lub gwałtowną zmianę temperatury. Stosowane jako elementy sygnalizacji pożarowej.
Czujki zalania – wykrywające pojawienie się wody na końcówkach detektora. Wykorzystywane do informowania o zalaniu lub poziomie cieczy.
Czujki magnetyczne – nazywane kontaktronami. Działające na zasadzie zjawiska magnetycznego. Montowane przy drzwiach, oknach, wykrywające otwarcie/zamknięcie. Najczęściej składają się z dwóch elementów i nie wymagają zasilania.

No Comments

Post A Comment