CZUJKI PRZEKROCZENIA STĘŻENIE PROGOWEGO GAZÓW

  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

Do grupy czujek pożarowych są zaliczane, zresztą błędnie, czujki wykrywające przekroczenie dopuszczalnego stężenia niektórych gazów w atmosferze chronionego pomieszczenia. Nazwane zostały czujkami gazu, a ich zadaniem jest wczesna detekcja i ostrzeżenie o przekroczeniu progowej wartości stężenia wykrywanego gazu.

Czujki gazu co kilka … kilkanaście sekund, analizują skład powietrza pod względem obecności konkretnego gazu. Kiedy stężenie gazu osiąga niebezpieczny poziom, uruchamia się sygnalizacja alarmowa (optyczna i akustyczna) oraz rozwierane są styki NC przekaźnika alarmowego. Sygnalizacja alarmowa trwa przez cały czas występowania niebezpiecznego stężenia gazu. Także przekaźnik alarmowy pozostaje rozwarty do czasu, gdy stężenie gazu spadnie poniżej wartości progowej. Sensor gazu reaguje z opóźnieniem na zmniejszanie niebezpiecznego stężenia gazu, dlatego koniec alarmu może nastąpić nawet kilka minut po tym, jak stężenie gazu spadło poniżej poziomu alarmowego.

Spośród wielu takich urządzeń opisano tylko urządzenia najbardziej popularne i w wersji do zastosowań domowych:
czujka metanu (gazu ziemnego), jest przeznaczona do ciągłej kontroli obecności gazu ziemnego, a dokładnie jednego z gazów składowych – metanu, w pomieszczeniach zamkniętych. Alarm jest załączany w chwili przekroczenia ściśle określonej wartości stężenia gazu wynoszącej 15% DGW – Dolnej Granicy Wybuchowości (czyli przy stężeniu prawie 7-krotnie mniejszym niż to, przy którym gaz może wybuchnąć).

Obszar zastosowań czujki to: kuchnie wyposażone w kuchenki lub piekarniki opalane gazem ziemnym, kuchnie i łazienki wyposażone w gazowe podgrzewacze wody, domowe kotłownie z piecami opalanymi gazem ziemnym, garaże dla samochodów z instalacją gazową CNG, pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia gazowe np. liczniki, butle, zbiorniki, przewody itd.

Zalecana odległość od potencjalnego źródła emisji gazu – nie dalej niż 8 m, wskazane do 5 m. Zalecana wysokość montażu – nie niżej niż 30 cm od poziomu sufitu.
czujka LPG (propan-butanu), jest przeznaczona do ciągłej kontroli obecności mieszaniny gazów propanu i butanu w pomieszczeniach zamkniętych. Alarm jest załączany w chwili przekroczenia ściśle określonej wartości stężenia gazu wynoszącej 15% DGW – Dolnej Granicy Wybuchowości (czyli przy stężeniu prawie 7-krotnie mniejszym niż to, przy którym gaz może wybuchnąć).

Obszar zastosowań czujki to: kuchnie wyposażone w kuchenki lub piekarniki na gaz propan-butan, kuchnie i łazienki wyposażone w gazowe podgrzewacze wody opalane propan-butanem, domowe kotłownie z piecami opalanymi gazem propan-butan, garaże dla samochodów z instalacją gazową LPG, pomieszczenia, w których znajdują się urządzenia gazowe np. liczniki, butle, zbiorniki, przewody itd.

Zalecana odległość od potencjalnego źródła emisji gazu – nie dalej niż 8 m, wskazane do 5 m. Zalecana wysokość montażu – 30 ÷ 50 cm nad poziomem podłoża.

czujka czadu (tlenku węgla – CO), jest przeznaczona do ciągłej kontroli obecności tlenku węgla w pomieszczeniach zagrożonych emisją tego gazu. Alarm jest załączany przy stężeniu przekraczającym 50 ppm [0,005%] CO po czasie ekspozycji ponad 60 min. lub przy stężeniu 100 ppm(0,01%) po czasie 10 min. lub przy stężeniu 300 ppm (0,03%) w ciągu 1 min.

Obszar zastosowań czujki to: domowe kotłownie z piecami opalanymi węglem lub koksem, kuchnie i łazienki wyposażone w kuchenki, piecyki, podgrzewacze wody, pomieszczenia z kominkiem, pomieszczenia, w których znajdują piece węglowe, garaże oraz pomieszczenia bezpośrednio do nich przyległe, pomieszczenia ogrzewane ciepłym powietrzem itd.

Zalecana odległość od potencjalnego źródła emisji gazu – nie dalej niż 8 m, wskazane do 5 m. Zalecana wysokość montażu – 150 ÷ 200 cm nad poziomem podłoża, lub wyżej.

czujka gazów usypiających, jest przeznaczona do ciągłej kontroli obecności par chloroformu CHCl3 w pomieszczeniach zamkniętych. Alarm jest załączany przy stężeniu przekraczającym 3 000 ppm [0,3%] CHCl3.

Obszar zastosowań czujki to sypialnie i wszelkie pomieszczenia, do których może zostać wpuszczony gaz usypiający.

Zalecana odległość od potencjalnego źródła emisji gazu – nie dalej niż 8 m, wskazane do 3 m. Zalecana wysokość montażu – 30 ÷ 50 cm nad poziomem podłoża.
Wybierając miejsce do montażu czujki gazu, należy pamiętać, że czujki należy montować:
w miejscu nienasłonecznionym
w miejscu niezagrożonym bezpośrednim wpływem: powietrza zewnętrznego, pary wodnej, wody lub innych płynów, gazów spalinowych z pieców, pyłów itp.
w miejscu niezagrożonym udarem mechanicznym lub wpływem silnych pól elektromagnetycznych.

W przypadku gazów lżejszych od powietrza – czujki montować należy zawsze powyżej górnej krawędzi drzwi lub okien, z dala od otworów wentylacyjnych i okien oraz w miejscu nie oddzielonym od potencjalnego źródła emisji gazu przegrodą o wysokości większej niż 30 cm, (np. belki, kasetony na suficie).

W przypadku gazów cięższych od powietrza – czujki montować należy z dala od drzwi, nie nad zagłębieniami w podłożu, w miejscu nie oddzielonym od potencjalnego źródła emisji gazu stopniami, progami wyższymi niż 30 cm, kanałami w podłodze itp.

Wspólna cechą wszystkich czujek gazu są:
sterowanie mikroprocesorem z cyfrową analizą sygnału z sensora
możliwość pracy autonomicznej
optyczna i akustyczna sygnalizacja przekroczenia progowego stężenia
niski pobór prądu
pełna autodiagnostyka

Jeżeli nadal nie wiesz, jaki czujki gazu potrzebujesz w Twoim SSWN – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment