CZUJKI POJEMNOŚCIOWE - Alkam Security

CZUJKI POJEMNOŚCIOWE

  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

Czujki pojemnościowe, a bardziej prawidłowo: czujki impedancyjne dotykowe, należą do grupy czujek wewnętrznych. Detektory te wykrywają zmiany impedancji elektrycznej elementów metalowych wywołane dotknięciem. Każdy metalowy i odizolowany od podłoża przedmiot stanie się czujka pojemnościową po podłączeniu do sensora wykrywającego nagłe zmiany pojemności. Przykładowo, metalowa szafka ekspozycyjna, umieszczona na izolujących ją od podłoża podkładkach, staje się kondensatorem o praktycznie stałej pojemności. Ale dotkniecie jej przez intruza powoduje odprowadzenie ładunku elektrycznego do podłoża, co zmienia pojemność tego swoistego kondensatora i, w konsekwencji, zostaje wygenerowany sygnał alarmu.

Czujki aktywują alarm nie tylko w skutku rozładowania kondensatora, ale także z powodu zmiany jego pojemności elektrycznej, np. zdjęcie ze ściany obrazu, którego rama została od wewnątrz oklejona taśmą metalową stykającą się z metalową płytką przymocowaną do ściany pod obrazem.

Czujki pojemnościowe są bardzo wrażliwe na zmiany parametrów środowiska, w którym pracują i z tego powodu wymagają precyzyjnej instalacji i częstej konserwacji. Obecnie raczej rzadko stosowane w systemach sygnalizacji włamania i napadu.

Jeśli nie wiesz, jak działa czujka pojemnościowa – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment