Transmisja bezprzewodowa obrazu z kamery | Alkam Security

CYFROWA TRANSMISJA BEZPRZEWODOWA VIDEO

  |   Artykuły CCTV   |   No comment

Prawdą jest, że cyfrową transmisję bezprzewodowa wykorzystuje się głównie do monitoringu obiektów rozproszonych, a więc głównie monotoringu miejskiego, obiektów energetyki, gospodarki wodnej, leśnictwa, infrastruktury drogowej itp., a niezmiernie rzadko jest stosowana w systemach CCTV w małych domach, sklepach, biurach czy warsztatach. Niemnie, dla porządku, wspomnijmy o tej technologii.

Oczywiście, podobnie jak w transmisjach przewodowych, warunkiem jest wcześniejsza digitalizacja i kompresja sygnału. Do tego celu używamy tych samych urządzeń, co w sieciach przewodowych: webkamer, webserwerów, rejestratorów cyfrowych, kart zapisu cyfrowego itd. Transmisje bezprzewodowe cyfrowego sygnału wizyjnego mogą być realizowane przez:

a) monitoring w sieciach radiowych WLAN (Wireless Local Network) oparty na technologii pozwalającej budować niskim kosztem bezprzewodowe sieci o zadowalających parametrach, sporych zasięgach i w stosunkowo szybko. Zakresy częstotliwości i parametry techniczne urządzeń transmisji danych:

 • 5,6 GHz 1W ERP (preferowane),
 • 2,4 GHz 0,1W ERP.

 

Występujące standardy transmisji:

 • 802.11a, pasmo 5 GHz, przepustowość do 54 Mb/s, częstotliwość 5,150 ÷ 5,350 GHz oraz 5,470 ÷ 5,725 GHz,
 • 802.11b, pasmo 2,4 GHz, przepustowość do 11 Mb/s – 2,4-2,4853 GHz,
 • 802.11g – standard na pasmo 2,4GHz, przepływności do 54Mbit/s – 2,4-2,4853 GHz.

 

Zasięg sieci radiowej zależy od:

 • mocy wyjściowej i czułości urządzenia,
 • tłumienia kabli
 • zysku anten i tłumienia między antenami
 • zakłócenia od innych urządzeń.

 

Zalety stosowania sieci WLAN:

 • elastyczność pracy oraz swoboda ruchu stacji roboczych,
 • możliwość zapewnienia komunikacji w miejscach, w których instalacja infrastruktury przewodowej jest niemożliwa (np. zabytki) oraz nieopłacalna,
 • możliwość łatwej modyfikacji i rozbudowy sieci.

 

Wady stosowania sieci WLAN:

 • trudne osiągnięcie wysokiej jakości transmisji,
 • zaniki przesyłanych sygnałów spowodowane zjawiskiem wielodrogowości oraz tłumieniem,
 • konieczność zapewnienia wzajemnej widoczności anten przy transmisji sygnału na duże odległości w systemach zewnętrznych (budynki i drzewa stanowią barierę dla fal radiowych i mogą uniemożliwić transmisję)
 • brak przydziału i organizacji kanałów powoduje możliwość wzajemnego zakłócania sąsiadujących sieci.

 

b) monitorning z wykorzystaniem LMDS (Local Multipoint Distribution Services) to system bezprzewodowy, wykorzystujący transmisję radiową w paśmie wysokich częstotliwości (3,5 ÷ 40 GHz), w obrębie niewielkich obszarów o średnicy kilku kilometrów. System składa się ze stacji bazowej i komunikujących się z nią niewielkich stacji odbiorczych zwanych terminalami. W tym systemie osiąga się prędkości transmisji rzędu 155 Mb/s przy zasięgu poniżej 10 km.

Zalety techniki LMDS:

 • małe rozmiary urządzeń nadawczych i odbiorczym sprzyjają łatwej instalacji na dachach lub elewacjach budynków
 • możliwość elastycznej rozbudowy sieci i zwiększenia zasięgu działania

 

Wada techniki LMDS:

 • wrażliwość na interferencje elektromagnetyczne

c) monitoring z wykorzystaniem MMDS w wersji dwukierunkowej; technologia MMDS (Multichannel Multipoint Distribution Service) została wymyślona by rozprowadzić kilkanaście programów telewizyjnych droga radiową. Miała zastąpić telewizję kablową w terenach słabo zurbanizowanych i o nikłej sieci kablowej. Jednakże jest też wykorzystywana do zapewniania dostępu do Internetu i transmisji danych. Sygnały mogą być transmitowane na odległość nawet do 50 km licząc od stacji bazowej. MMDS wykorzystuje pasmo 2,5 ÷ 2,7 GHz, zapewniając przepływność do 10 Mb/s/kanał w kierunku abonenta; planuje się zwiększenie w przyszłości tej wartości do 27 Mb/s.

Zalety techniki MMDS:

 • małe rozmiary urządzeń nadawczych i odbiorczym sprzyjają łatwej instalacji na dachach lub elewacjach budynków,
 • możliwość elastycznej rozbudowy sieci i zwiększenia zasięgu działania,
 • niska częstotliwość pozwala osiągnąć większy zasięg,
 • niska częstotliwość to tańszy sprzęt.

 

Wady techniki MMDS:

 • wrażliwość na interferencje elektromagnetyczne,
 • mała przepustowość.

d) monitoring w sieciach optycznych. Bezprzewodowa transmisja optyczna jest to rozwiązanie wykorzystujące promieniowanie optyczne o długości fal z zakresu 700 ÷ 1500 nm, czyli promieniowanie podczerwone. Wykorzystuje się dwa typy źródeł światła:

 • wąskopasmowe diody elektroluminescencyjne LED. Diody te emitują widmo w paśmie podczerwieni o szerokości ok. 120 nm z mocą optyczną 1 mW, co pozwala na osiągnięcie zasięgu transmisji rzędu 1,5 km o prędkości do 1,25 Gb/s,
 • diody laserowe, za pomocą których uzyskujemy promieniowanie koherentne, którego szerokość widma nie przekracza 2 nm. Moc optyczna jest kilkakrotnie większa niż w przypadku diod LED. Nadajniki wielowiązkowe osiągają prędkości transmisji 2,5 Gb/s przy zasięgu ok. 1 km.

 

Różne topologie sieci bezprzewodowej transmisji optycznej:

 • Łącze punkt-punkt
 • truktura siatki
 • Struktura pierścienia
 • Łącze punkt-wielopunkt

 

Zalety transmisji optycznej:

 • Wąska wiązka optyczna generowana przez lasery uniemożliwia podsłuchanie lub przejęcie transmisji bez jej zerwania,
 • Niezależność transmisji od systemów radiowych, odporność na interferencje elektromagnetyczne.

 

Wady transmisji optycznej:

 • konieczność zapewnienia bezpośredniej widoczności nadajnika i odbiornika,
 • możliwość zakłócenia transmisji (poprzez przejście przez wiązkę),
 • rozmycie impulsu wskutek wielu odbić sygnału i opóźnienia,
 • wysoka tłumienność jednostkowa sygnału,
 • pogorszenie transmisji w przypadku mgły, dymu, deszczu.

 

Wpływ czynników zewnętrznych na zasięg łącza:

 • Tłumienie związane z geometrycznym rozproszeniem wiązki,
 • Tłumienie związane ze zjawiskami naturalnymi, takimi jak: deszcz, śnieg, mgła, inne czynniki zmniejszające widoczność (przejrzystość powietrza) np. smog, turbulencje powietrza.

 

Na obecnym poziomie rozwoju i wiedzy technicznej możliwe jest stworzenie linków o bardzo dużej pewności działania oraz bardzo wysokim poziomie bezpieczeństwa i stabilności. Bardzo wysokie jest dostępność łącza, które wynosi nawet ponad 98%.

 

Jeżeli nie wiesz co to jest cyfrowa bezprzewodowa transmisja video – nie przejmuj się, ale możesz skontaktować się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment