CYFROWA PRZEWODOWA TRANSMISJA WIZJI - Alkam Security

CYFROWA PRZEWODOWA TRANSMISJA WIZJI

  |   Artykuły CCTV   |   No comment

Jeżeli dysponujemy cyfrowym sygnałem wizji oraz lokalna siecią LAN z przyłączeniem do Internetu – to możemy ten sygnał dostarczyć praktycznie w dowolne miejsce na kuli ziemskiej, o ile jest tam dostęp do Internetu oczywiście. Jednym z najważniejszych problemów, z którymi styka się transmisja cyfrowa jest fakt, że po zamianie na postać cyfrową sygnał przekazywany zajmuje pasmo wielokrotnie szersze od sygnału oryginalnego (analogowego). Dlatego konieczne jest stosowanie kompresji sygnału cyfrowego, polegającą na częściowym usunięciu informacji nieodbieranych przez człowieka lub niosących dane nieistotne. Najczęściej spotykamy: MJPEG, H-261, Wavelet, MPEG-4  i H-264. Metody kompresji zostały opisane w rozdziale 17. „Cechy cyfrowego zapisu obrazu i dźwięku”.

Najszersze zastosowanie w transmisji wizji znajduje do tej pory MJPEG. Znakomita przy zapisie metoda MPEG, z uwagi na drogie kodeki oraz słabe przystosowanie sieci do parametrów tej kompresji, stosowana jest znacznie rzadziej i właściwie tylko pod warunkiem używania zainstalowanego oprogramowania do przygotowania sygnału do rejestracji na dysku twardym. Trzeba jednak pamiętać, że dla każdego rodzaju kompresji istnieje granica, poniżej której nawet niewielkie zwiększenie stopnia kompresji w znacznym stopniu odbija się na jakości. Zaczynają być wtedy widoczne zniekształcenia, których przyczyną jest odrzucenie zbyt dużej ilości informacji dotyczącej krawędzi, gradientu kolorów, kształtów itd.

W systemach CCTV zastosowanie urządzeń do cyfrowej transmisji wizji pozwoliło na zupełnie nowe zastosowania i nowe podejście do celów i zadań systemu, a w szczególności na:

 • transmisję obrazu na duże odległości, nawet na inny kontynent
 • możliwość podglądu zarówno obrazu w czasie rzeczywistym, jak i odtwarzanego z zapisu na dysku twardym
 • możliwość zdalnego sterowania systemem ochrony, nawet z bardzo dużych odległości
 • pracę sieciową w pełnym aspekcie tego pojęcia
 • rozszerzenie możliwości sterowania, automatyzacji oraz integracji systemów ochrony w kilku, czasem bardzo odległych, obiektach
 • rozszerzenie współpracy z systemami alarmowymi, np.: możliwość połączenia systemów telewizji obserwacyjnej z innymi systemami ochrony, jak system sygnalizacji włamania i napadu (alarmowy) przeciwpożarowy, kontroli dostępu itd.
 • rozszerzenie powiadamiania o zdarzeniach kanałami telekomunikacyjnymi, np.: możliwość powiadamiania przez maila lub SMS).
 • możliwość upublicznienia zdarzeń w monitorowanym obiekcie przez stworzenie dla zainteresowanych swobodnego dostępu przez Internet do podglądu obrazów z kamer w czasie rzeczywistym, np. dla rodziców mających dzieci w szkole czy przedszkolu.

 

Zaznaczyć jednak trzeba, że zwiększenie dostępności wypacza nieco ideę CCTV – co, jak wiadomo, oznacza „telewizja obwodu zamkniętego”. Ten właśnie „obwód zamknięty” miał gwarantować niedostępność z zewnątrz i pełne bezpieczeństwo systemu przed ingerencją osób niepowołanych w celu zmiany lub skasowania zarejestrowanych obrazów. Gdy jednak udostępnimy system przez sieć, jego bezpieczeństwo zmaleje, nawet mimo stosowania różnego rodzaju haseł i ograniczeń. I musimy zawsze się z tym liczyć.

Podstawowym problemem w transmisji cyfrowej jest zawsze przepustowość łącza; jest ona głównym czynnikiem ograniczającym swobodny transfer obrazu. W poniższej tabelce przedstawiono szacunkową kalkulację obraz z ilu standardowych kamer można przesłać w zależności od przepustowości łącza.

Rodzaj łącza i przepustowość

Obraz z ilu kamer można transmitować

Połączenie modemowe 56kb/s

1 kamera przy prędkości 1 kl./s

Kanał cyfrowy 256 kb/s

1 kamera przy 3 kl./s lub 3 kamery przy 1 kl./s

Kanał cyfrowy 1 Mb/s

1 kamera przy 8 kl./s lub 8 kamery przy 1 kl./s

Ethernet 10 Мb/s

50 kamer przy 1 kl./s

Ethernet 100 Мb/s

400 kamer przy 1 kl./s

Ethernet 1Gb/s

100 kamer przy 25 kl./s

Pamiętać należy, że tylko łącze symetryczne ma taką samą przepustowość w wysyłaniu i odbieraniu. Łącza niesymetryczne oferują zwykle tylko odbiór w wykazanej w charakterystyce przepustowości; natomiast przepustowość wysyłania jest 4 do 8 razy mniejsza.

W zależności od potrzeb digitalizacja i kompresja może następować w różnych urządzeniach – elementach systemu telewizji obserwacyjnej:

 • w rejestratorach cyfrowych lub na kartach rejestracji video, czyli przy zapisie
 • w urządzeniach zewnętrznych (videoserwery)
 • w kamerach z wbudowanym webserwerem (najczęściej wykorzystujących protokół HTTP),
 • w webkamerach (najczęściej spotykane proste kamery podłączane do portu USB).

 

Digitalizacja przy zapisie jest obecnie najbardzie rozpowszechniona. Na rynku dominują dwie grupy urządzeń służące do rejestracji cyfrowej, już wcześniej omówione:

 • karty cyfrowego zapisu montowane w komputerach PC
 • rejestratory cyfrowe jako samodzielne urządzenia

 

Natomiast digitalizacja w video–webserwerach, czyli urządzeniach zamieniających analogowy sygnał z kamer lub innych urządzeń na postać cyfrową. Dzięki wbudowanemu interfejsowi Ethernet webserwer pozwala przekazać obraz dalej w postaci pakietów IP. Urządzenie można przyłączyć do sieci LAN, do modemu kablowego lub ewentualnie do modemu xDSL. Transmisja pakietów do Internetu zależy od wybranego przez użytkownika rozmiaru podglądu i jego jakości. System automatycznie dobiera ilość przesyłanych klatek na sekundę, w zależności od dostępnych zasobów transmisyjnych. Generowany ruch może być na poziomie 512 kb/s ÷ 3 000Mb/s. Dołączone oprogramowanie zazwyczaj umożliwia zdalną rejestrację obrazów na komputerze. Webserver z reguły pozwala na transmisję sygnału audio. Istnieją również webserwery mogące obsługiwać większą liczbę kamer. Dostęp do obrazów w czasie rzeczywistym jest możliwy dla dowolnego, uprawnionego (zalogowanego hasłem) użytkownika sieci za pośrednictwem przeglądarki Internet Explorer lub p[rzez specjalne oprogramowanie.

Dodatkowo video-webserwer zwykle posiada 4 złącza alarmowe (wejścia/wyjścia), dzięki czemu w sytuacjach alarmowych zrzuty ekranowe mogą być wysyłane również na zaprogramowany adres e-mail lub przesyłane protokołem FTP. Urządzenie umożliwia rejestrację obrazów na dowolnym komputerze w sieci, po zainstalowaniu oprogramowania dostarczanego w komplecie. Istnieje także możliwość sterowania kamerami obrotowymi, podłączonymi przez konwerter RS485/RS232. samo sterowanie odbywa się najczęściej myszką bezpośrednio na obrazie z kamery. Najczęściej spotyka się protokoły transmisji firm: Pelco, Videotec, Dynacolor, Samsung, Panasonic, Vortex, Sensormatic, Dahua, Kalatel, GANG SZ, Lilin, YAAN i YOKO.

Ostatnim typem jest digitalizacja w webkamerach, czyli kamerach zaopatrzonych w wewnętrzny układ zamieniający analogowy sygnał na postać cyfrową, a wbudowany interfejs Ethernet pozwala przekazać obraz dalej w postaci pakietów IP. Pozwala to na zdalną obserwację przez sieć i najczęściej stosuje się webkamery w prostych układach udostępnia obrazów.

Jeżeli nie potrafisz skonfigurować transmisji cyfrowej video w sieci – skontaktuj się z administratorem swojej sieci lokalnej albo skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment