Archiwa: Artykuły SSWiN - Alkam Security

Artykuły SSWiN

  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

INTELIGENTNY BUDYNEK

Inteligentne systemy montowane w budynkach umożliwiają automatyzację i kontrolę niektórych funkcji. Automatyka budynkowa może np.: sterować oświetleniem w zależności od pory dnia czy nasłonecznienia. Wysoki stopień integracji różnych elementów systemu takich jak: centrale sterowania, czujniki, kontrolery oraz moduły wykonawcze takie jak siłowniki, regulatory sprawia, że...

Read More
10 Kwiecień
0
  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

INTEGRACJA SSWiN Z SYSTEMEM CCTV

System alarmowy połączony z systemem telewizji dozorowej znacznie zwiększa poziom bezpieczeństwa obiektu i umożliwia szybką weryfikację zdarzeń. Najnowocześniejsze systemy alarmowe mają obecnie możliwości współpracy z kamerami i rejestratorami wideo. Obiekt zabezpieczony zintegrowanym systemem ochrony jest o wiele bardziej skuteczny i funkcjonalny.Rejestratory wyposażone w funkcję detekcji...

Read More
10 Kwiecień
0
  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

ADRESOWALNE SYSTEMY ALARMOWE

W systemach alarmowych konwencjonalnych połączenia centrali i wszystkich urządzeń peryferyjnych, zarówno wejściowych (czujki) jak też wyjściowych (elementy wykonawcze) jest realizowane przewodowo. Zgodnie z normą każdy tor łączności musi być realizowany oddzielnym przewodem wielożyłowym. W konsekwencji w dużych obiektach instalowane są kilometry przewodów, które z ledwością...

Read More
10 Kwiecień
0
  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

BEZPRZEWODOWE SYSTEMY ALARMOWE

System alarmowy może wykorzystywać urządzenia bezprzewodowe. Nie zawsze wykonanie instalacji przewodowej jest możliwe, szczególnie w wykończonych budynkach lub obiektach zabytkowych. Wtedy kucie ścian w celu przeprowadzenia przewodów jest nieekonomiczne a układanie przewodów w listwach natynkowych pogarsza estetykę pomieszczenia.Najnowsze rozwiązania bezprzewodowej komunikacji stosowane w systemach alarmowych ...

Read More
10 Kwiecień
0
  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

PRZEWODY STOSOWANE W SSWN

Połączenia pomiędzy urządzeniami systemu alarmowego wykonujemy zazwyczaj przewodami. Często zdarza się, że przewody kładzione w pośpiechu, bez konsultacji ze specjalistami od poszczególnych instalacji, powodują ograniczenia poszczególnych funkcji systemu lub wprowadzają poważne zakłócenia w jego pracy. Dostosowanie kupowanych i instalowanych przewodów do podanych niżej zasad pozwoli...

Read More
10 Kwiecień
0
  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

ZASILANIE SSWN

Zasilanie Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu jest realizowane głównie z sieci energetycznej prądu przemiennego jednofazowego 230VAC 50 Hz. Zwykle w obudowie centrali jest zamontowany transformator 230VAC / 16 … 18VAC, natomiast panel centrali ma wbudowany zespół zasilacza, który przetwarza i stabilizuje prąd na 13,2 …...

Read More
10 Kwiecień
0
  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

CZUJKI SPECJALNE

Czujki podczerwieni, mikrofalowe, dualne, wibracyjne, stłuczeniowe oraz czujki dymu  to podstawowe urządzenia stosowane w systemach alarmowych. Od nich zależy stopień bezpieczeństwa obiektu oraz odporność na fałszywe alarmy. Dobór rodzaju czujki zależy od wymagań oraz warunków środowiskowych.Szeroki wybór rodzajów i typów czujek dostępnych na rynku sprawia,...

Read More
10 Kwiecień
0
  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

CZUJKI PRZEKROCZENIA STĘŻENIE PROGOWEGO GAZÓW

Do grupy czujek pożarowych są zaliczane, zresztą błędnie, czujki wykrywające przekroczenie dopuszczalnego stężenia niektórych gazów w atmosferze chronionego pomieszczenia. Nazwane zostały czujkami gazu, a ich zadaniem jest wczesna detekcja i ostrzeżenie o przekroczeniu progowej wartości stężenia wykrywanego gazu.Czujki gazu co kilka ...

Read More
10 Kwiecień
0
  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

CZUJKI POŻAROWE

Czujki pożarowe nie stanowią standardowego wyposażenia Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu, gdyż dla ochrony przeciwpożarowej są stosowane specjalne centrale i detektory pożarowe. Niemniej każdy SSWN może mieć wydzieloną funkcję sygnalizacji zagrożenia pożarowego, która ewidentnie podnosi bezpieczeństwo właścicieli i użytkowników chronionego obiektu.W typowym pożarze możemy wyróżnić...

Read More
10 Kwiecień
0
  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

SYSTEMY OCHRONY ZEWNĘTRZNEJ

Systemy ochrony zewnętrznej montowane pod ziemią, na płocie lub w ścianach budynku maja wykryć intruza zanim jeszcze podejdzie do drzwi czy okien chronionego budynku. Historia zewnętrznej ochrony obwodowej zaczyna się od systemów ochrony ogrodzeń, które miały wykryć pojawienie się intruzów wzdłuż ogrodzenia przy użyciu różnorodnych...

Read More
10 Kwiecień
0