ADRESOWALNE SYSTEMY ALARMOWE

  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

W systemach alarmowych konwencjonalnych połączenia centrali i wszystkich urządzeń peryferyjnych, zarówno wejściowych (czujki) jak też wyjściowych (elementy wykonawcze) jest realizowane przewodowo. Zgodnie z normą każdy tor łączności musi być realizowany oddzielnym przewodem wielożyłowym. W konsekwencji w dużych obiektach instalowane są kilometry przewodów, które z ledwością mieszczą się na ścianach pod tynkiem lub w specjalnych korytach. Instalacja jest kosztowna zarówno pod względem materiałowym, jak i robocizny.

Dlatego skonstruowano centrale alarmowe z liniami wejściowymi (dozorowymi) i wyjściowymi (wykonawczymi) w formie magistrali zamkniętych w pętle. Każda magistrala zbudowana jest z przewodu 4 żyłowego, gdzie na poszczególnych żyłach są transmitowane: Uc+, masa GND, dane: Tx i Rx. Centrala zwykle posiada kilka (do 8) magistral, a na każdej można zainstalować określoną liczbę urządzeń peryferyjnych (zwykle 32, 48, 64 lub 128). Oczywiście system wymaga zastosowania specjalnych czujek i elementów wykonawczych (np. sygnalizatorów) przystosowanych do bezpośredniej komunikacji z centralą za pośrednictwem magistrali. Każde urządzenie na magistrali ma swój unikalny adres, zwykle nadawany automatycznie w procesie identyfikacji – składowym procesu programowania centrali. Od tego właśnie adresu pochodzi nazwa systemu i urządzeń – adresowalne.
Podstawowe zalety systemu adresowalnego:
ograniczenie ilości przewodów i robocizny instalacyjnej
zmniejszenie czasu reakcji centrali na detekcję przez czujkę zjawiska stanowiącego kryterium alarmu
w przeciwieństwie do systemów konwencjonalnych, systemy adresowalne pozwalają na wymianę danych pomiędzy panelem centrali a czujką, która wygenerowała sygnał alarmu, co pozwala na weryfikację sygnałów np. metodą zdalnej regulacji czułości
z racji możliwości kompensowania odchyleń, analogowe systemy adresowalne są mniej podatne na fałszywe alarmy

Nowatorskie rozwiązania technologiczne sprawiają, że nowoczesne analogowe, adresowalne systemy alarmowe nadają się do zastosowań o różnej skali, nie tylko do dużych systemów. W przeciwieństwie do starszych systemów adresowalnych, współczesne są równie łatwe do programowania jak systemy konwencjonalne, a oprócz tego są znacznie łatwiejsze w utrzymaniu, dzięki czemu szybko stają się popularnym rozwiązaniem.

Adresowalny system alarmowy oferuje użytkownikom status urządzeń inicjujących, które wchodzą w skład sieci systemu, to znaczy wszelkiego rodzaju czujek wykrywających intruza lub niepożądane zjawiska. Jednostka centralna systemu pozwala użytkownikom na łatwy podgląd stanu systemu, zawiera informacje o urządzeniach awaryjnych oraz szczegółową listę „adresów” urządzeń. Oprogramowanie systemu przyporządkowuje samoczynnie cyfrowe adresy każdemu urządzeniu, a lokalizacja obsługiwanego adresowanego urządzenia jest podawana w formie komunikatu na manipulatorze, albo w formie wydruku lub też poprzez inny rodzaj komunikacji, który przedstawia również lokalizację urządzenia w budynku, strefie ochronnej, czy też według innego przyjętego systemu podziałów (tablica synoptyczna).

Projektując system adresowalny należy dobrać wielkość systemu do aktualnych potrzeb, ale jednocześnie należy uwzględnić ewentualną przyszłą rozbudowę systemu. Starannie trzeba policzyć ile i jakich adresowalnych urządzeń będzie potrzebnych w systemie. Bardzo ważną cechą systemów adresowalnych jest możliwość podłączenia do centrali na jednej linii magistralowej różnego rodzaju urządzeń, przykładowo kolejno: czujki PIR, czujki zbicia szkła, klawiatury, czujki wibracyjnej, czujki PIR, sygnalizatora, znów czujki PIR itd.

W przeciwieństwie do systemów konwencjonalnych, systemy adresowalne mogą łatwiej zlokalizować źródło sygnału alarmowego, co w znacznym stopniu przyspiesza potencjalną prędkość reakcji. Jednocześnie komunikacja dwukierunkowa pozwala na programowa zmianę poziomu czułości indywidualnego detektora, który jest całkowicie kontrolowany z poziomu zarządzania systemem. Przykładowo poziom czułości może zostać obniżony w nocy, gdy domownicy są obecni w budynku, a podwyższony w dzień, gdy w budynku nie ma nikogo. Bardzo ważna jest również kompensacja odchyleń. W przeciwieństwie do alarmów konwencjonalnych, które mogą generować fałszywe alarmy wywołane zmianą temperatury otoczenia lub np. kurzem osiadającym na czujniku – systemy adresowalne mogą autokompensować tego typu sygnały. Kompensacja odchyleń czujek analogowych pozwala centrali systemu wykryć długotrwałe odchylenie, wynikające ze zmian temperatury czy z zanieczyszczeń i odpowiednio wyregulować poziom detekcji.

Panuje przekonanie, ze systemy adresowalne są bardzo drogie. Jeżeli jednak weźmiemy pod uwagę łatwość montażu, zmniejszenie ilości przewodów i ograniczenie robocizny instalacyjnej – to okaże się, że koszty systemu konwencjonalnego i adresowalnego są porównywalne.

Jeżeli zastanawiasz się, czy wybrać system konwencjonalny, czy adresowalny – skontaktuj się z naszymi konsultantami.

No Comments

Post A Comment