KAMERA OBROTOWA - Alkam Security

KAMERA OBROTOWA

  |   Artykuły CCTV   |   No comment

Kamera obrotowa (szybkoobrotowa) nazywana również kamerą PTZ (z ang. Pan-Tilt-Zoom) to kamera przemysłowa posiadająca możliwość obrotu w osi pionowej i poziomej oraz możliwość sterowania zbliżeniem tzw. Zoom. Dzięki swym właściwościom jest często wykorzystywana do monitorowania rozległych obszarów. Jest powszechnie stosowana w systemach monitoringu miejskiego czy przy obserwacji budynków użyteczności publicznej.

Kamera szybkoobrotowa może być sterowana przy pomocy klawiatury sterującej najczęściej wyposażonej w joystick, programu komputerowego lub rejestratora. Najczęściej komunikacja pomiędzy kamerą a urządzeniem sterującym odbywa się poprzez port RS485, jednak spotykane są również inne rozwiązania, np.: kamery sieciowe sterowane są za pomocą protokołu sieciowego.

Kamery PTZ mogą występować w dwóch rodzajach: jako kamery magapikselowe o bardzo wysokich rozdzielczościach (od FULL HD wzwyż) lub kamery analogowe o niższych rozdzielczościach do 704×576 pikseli.

Kamery szybkoobrotowe posiadające promienniki podczerwieni bardzo dobrze sprawują się w całkowitych ciemnościach. Dzięki temu operator sterujący kamerą może obserwować teren również w nocy. Niektóre kamery PTZ posiadają automatyczną regulację siły podświetlania IR, która dostosowuje intensywność świecenia diod podczerwieni do wartości zoom. Jest to bardzo ważna funkcja kamer PTZ zapobiegająca prześwietleniu obrazu przy obserwacji nocnej.

Do funkcji charakterystycznych dla kamer PTZ należą m.in.:

– Menu ekranowe OSD

Kamera posiada własne manu ekranowe za pomocą którego możliwe jest dokonanie zmiany jej ustawień. Dodatkowo na obrazie mogą być wyświetlane informacje o wartości zoom, kierunku, nazwie presetu, czasie, itp.

– Preset Freeze Frame

Zamrażanie obrazu podczas ruchu kamery pomiędzy zaprogramowanymi presetami. Efektem działania tej funkcji jest wyświetlanie obrazu tylko z zaprogramowanych pozycji preset gdy kamera jest w bezruchu.

– Presety

Programowanie presetu polega na zapisaniu współrzędnych ustawienia kamery (poziomych, pionowych oraz powiększenia zoom) w jej pamięci wewnętrznej. Umożliwia to późniejsze ustawienie się kamery dokładnie wg zapamiętanych współrzędnych danego presetu. Presety można dodawać, usuwać, modyfikować.

– Ścieżka patrolowa (Sekwencja patrolowa)

Ścieżka patrolowa to ruch kamery po zaprogramowanych presetach. Aby zaprogramować ścieżkę należy wyznaczyć kolejność presetów po jakich poruszać się będzie kamera, czasy zatrzymania na każdym z nich oraz prędkość ruchu kamery pomiędzy kolejnymi pozycjami. Po uruchomieniu ścieżki kamera rozpocznie ruch ustawiając się w podanych adresach presetów.

– Trasa ruchu

Funkcja ta umożliwia zapamiętanie kolejnych operacji obrotu poziomego, pionowego, zoomu, a następnie ich cykliczne odtworzenie na żądanie, w czasie spoczynku czy po zaniku zasilania. W tym trybie zarówno ogniskowa (Focus), jak i przysłona (Iris) obiektywu są regulowane przez kamerę. Jest to funkcja zapamiętania i późniejszego odtwarzania ruchów operatora.

– Maski prywatności

Są to wyznaczane przez użytkownika obszary zasłaniające fragment obserwowanej sceny, które będą wyświetlane na obrazie z danej kamery. Zamaskowany obszar przesuwa się wraz z ruchem obrotu poziomego i pionowego kamery, a także automatycznie dostosowuje wielkość przy przybliżaniu i oddalaniu obrazu.

– Dostosowanie szybkości ruchu do wartości zoomu

Dzięki zróżnicowanej prędkości zależnej od powiększenia (zoomu) obraz jest czytelny i sterowanie obrotem kamery jest bardziej precyzyjne. Do aktualnej wartości zoomu dostosowywana jest prędkość obrotu poziomego (Pan) i prędkość zmian nachylenia (Tilt). Przy zwiększaniu zbliżenia szybkość ruchu kamery proporcjonalnie zmniejsza się, a wzrasta przy zmniejszaniu wartości zoom.

– Pamięć ustawień po wyłączeniu zasilania (Power-off Memory)

Funkcja umożliwia kamerze powrót do wykonywanej czynności po zaniku napięcia zasilania.

– Ochrona hasłem (Password protection)

Funkcja zabezpieczająca przed nieuprawnionym dostępem do ustawień kamery.

– Automatyczne rozpoznawanie protokołów komunikacyjnych

Kamera automatycznie wykrywa protokoły popularne komunikacyjne takie jak np.: Pelco-D, Pelco-P. Nie ma konieczności ustawienia protokołów komunikacji za pomocą przełączników DIP czy za pomocą menu OSD.

– Tryb spoczynku

W przypadku gdy nie występuje sterowanie kamerą z innego źródła, kamera przechodzi w stan spoczynku. Istnieje możliwość zdefiniowania zachowania kamery po przejściu w stan spoczynku. Kamera może m.in. wrócić do wcześniej ustawionego presetu, skanować, poruszać się po zaprogramowanej ścieżce lub trasie.

– Time Task – zadania z terminarzem

Funkcja wywoływania zadań np.: preset, ścieżka, trasa, tryb dzień, skanowanie obszaru, tryb nocny, zgodnie, z zaprogramowanym terminarzem

Rodzaje kamer

Kamery przemysłowe są podstawowym elementem instalacji CCTV służącym do przetwarzania obrazu widzianego przez obiektyw na sygnał elektryczny. Najważniejszym elementem każdej kamery jest przetwornik. Na rynku dostępne są różne rodzaje przetworników ale do podstawowych można zaliczyć – CMOS i CCD. Rzadziej spotykane są modyfikacje tych przetworników np.: DIS, PICADIS. Przetworniki CMOS są bardzo często stosowane w kamerach megapikselowych oraz małych i tanich kamerach analogowych. CCD to natomiast standard wykorzystywany w większości kamer analogowych.

Kamery w systemach monitoringu wizyjnego można podzielić zasadniczo na dwa rożne typy w zależności konstrukcji, sposobu pozyskiwania i przetwarzania informacji wizyjnej oraz komunikacji z innymi urządzeniami systemu CCTV, są to: kamery analogowe lub kamery sieciowe.

Kamery analogowe są urządzeniami pozyskującymi obraz o rozdzielczości np. 960 x576 i wymagającymi rejestratorów analogowych z wejściami BNC w celu zapisu i podglądu obrazu. Systemy analogowe są obecnie wypierane przez systemy sieciowe, megapikselowe. Nieporównywalnie lepsza jakość obrazu oraz rozdzielczości jakie oferują systemy megapikselowe powodują, że urządzenia te w niedługim czasie całkowicie zastąpią tradycyjne systemy analogowe.

Kamery megapikselowe umożliwiają uzyskanie rozdzielczości nawet 5Mpx a niektóre modele nawet więcej. Dzięki temu mogą skutecznie obserwować znacznie większe obszary niż kamery analogowe. Obecnie spotykane kamery sieciowe posiadają szereg funkcji obróbki obrazu a także charakteryzują się bardzo rozbudowanymi możliwościami komunikacji z innymi urządzeniami. Niektóre kamery posiadają wbudowane gniazdo kart SD dzięki czemu mogą nagrywać obraz bezpośrednio na karcie bez konieczności używania rejestratora sieciowego czy serwera.

Ze względu na budowę kamer możemy je podzielić na: kompaktowe – wymagające oddzielnego obiektywu, tubowe – zintegrowane z obiektywem w szczelnej obudowie oraz kopułkowe czyli zintegrowane z obiektywem w obudowie kopułowej.

Ze względu na rodzaj pracy kamery przemysłowe do pracy dziennej, nocnej, kamery trybu dzień/noc, kamery z promiennikami podczerwieni i itd.

Ze względu na środowisko pracy: kamery zewnętrzne, kamery wewnętrzne, wandaloodporne, wodoszczelne itp.

Ze względu na obiektyw kamery szerokokątne, kamery z regulowanym obiektywem, kamery pincholowe.

Dobór odpowiedniej kamery nie należy do łatwych czynności. Planując zakup należy wziąć pod uwagę takie czynniki jak charakter monitorowanego terenu, warunki obserwacji, a także czynniki zmienne takie jak pory roku, stopień nasłonecznienia czy pora dnia. W razie wątpliwości warto skontaktować się z profesjonalistami, którzy z całą pewnością udzielą rzeczowej i fachowej porady.

No Comments

Post A Comment