Systemy alarmowe bezprzewodowe do domu | Alkam Security

BEZPRZEWODOWE SYSTEMY ALARMOWE

  |   Artykuły SSWiN   |   No comment

System alarmowy może wykorzystywać urządzenia bezprzewodowe. Nie zawsze wykonanie instalacji przewodowej jest możliwe, szczególnie w wykończonych budynkach lub obiektach zabytkowych. Wtedy kucie ścian w celu przeprowadzenia przewodów jest nieekonomiczne a układanie przewodów w listwach natynkowych pogarsza estetykę pomieszczenia.

Najnowsze rozwiązania bezprzewodowej komunikacji stosowane w systemach alarmowych  zapewniają wysoką jakość oraz skuteczność dorównującą systemom przewodowym. Powszechnie stosowana jest transmisja dwukierunkowa zapewniająca szybką wymianę informacji i pełną współpracę centrali z modułami radiowymi.

Komunikacja radiowa między centralą, a poszczególnymi elementami systemu odbywa się z wykorzystaniem kodu dynamicznie zmiennego zapewniając ochronę przed próbami skanowania kodu. Obecność modułów w systemie jest monitorowana przez centralę alarmową dzięki czemu w przypadku przerwania łączności, uszkodzenia urządzeń czy też zaniku ich zasilania centrala wygeneruje sygnał alarmowy i może powiadomić stację monitoringu lub wysłać wiadomość do użytkownika, jeśli centrala posiada takowe możliwości.

System alarmowy może być w całości bezprzewodowy, wykorzystując radiową transmisję sygnałów pomiędzy centralą alarmową, manipulatorami, modułami i czujkami. Wtedy całkowicie pozbawiony jest przewodowych połączeń, wymaga jedynie doprowadzenia zasilania w przypadku centrali i modułów. Czujki zasilane są bakteryjnie, a żywotność baterii zależy od środowiska pracy oraz częstości wykrywanych ruchów.

Systemy radiowe mogą być również używane jako rozszerzenie istniejącego już przewodowego systemu alarmowego. Wtedy wykorzystując moduły radiowe jako elementy pośredniczące w komunikacji pomiędzy czujkami bezprzewodowymi a centralą alarmową korzysta się z tradycyjnych wejść linii alarmowych centrali. Dzięki takim rozwiązaniom możliwe jest rozszerzenie funkcjonalności systemu jak również szybka i łatwa rozbudowa.

Radiowa komunikacja to także możliwość obsługi systemu za pomocą pilota zdalnego sterowania. Użytkownik ma wtedy możliwość zdalnego uzbrojenia, rozbrojenia swojego systemu lub sterowania funkcjami automatyki domowej.

Szeroki zakres bezprzewodowych czujek podczerwieni ułatwia dostosowanie systemu do wymogów obiektu. Dostępne są czujki podczerwieni, czujki dualne czyli podczerwień i mikrofala a także kontaktrony czy nawet radiowe wyjścia sterowalne które idealnie sprawdzają się przy pracy ze sterownikami bram elektrycznych. Także czujki dymu i bezprzewodowe sygnalizatory można znaleźć w ofertach wielu dystrybutorów.

No Comments

Post A Comment